Qué es el FID

El Fitxer Integrat de Dades (FID) és una eina que el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) posa a disposició dels usuaris de manera gratuïta.

El FID permet l'extracció integrada, en un únic fitxer, de les microdades d'un conjunt de variables per als estudis del CIS que se seleccionen.

L'interfície permet a l'usuari triar de forma ràpida i còmoda a partir d'una col·lecció, els estudis que desitgi i, d'aquests, les variables desitjades entre les contingudes al diccionari del FID. Posteriorment, la sol·licitud s'envia al CIS i, un cop el CIS procedeix a la seva autorització, el fitxer amb les microdades seleccionades es pot descarregar en format ASCII o SAV, de manera senzilla i fàcil de tabular per diversos programes estadístics. És necessari el registre de lusuari o identificació del mateix (si lusuari ja està registrat), per completar una petició de dades.

Els estudis inclosos comprenen les col·leccions següents publicades pel CIS:

  • Baròmetres mensuals: des del gener del 1987.
  • Baròmetres sanitaris: des del 1995.
  • Opinió Pública i Política Fiscal: des del 1984.
  • Defensa Nacional i Forces Armades: des del 1997.
  • Índex de Confiança del Consumidor: des del novembre del 2011.
  • Qualitat dels serveis públics: des del 2006.
  • Actituds cap a la immigració: des del 2008.
  • Llatinobaròmetres: des del 1996.
  • Cooperació i Amèrica Llatina: des del 2005.
  • Sondejos sobre la joventut: des del 2002.

La tecnologia de fitxers integrats de dades és utilitzada en altres àmbits estadístics a nivell internacional. La IPUMS International (Integrated Public Use Microdata Series, International) és una gran base de microdades de censos de població de multitud de nacions, posades a disposició del públic després de la seva necessària anonimització. Es tracta d'un projecte creat i mantingut pel Minnesota Population Center de la Universitat de Minnesota, en col·laboració amb les oficines d'estadística al voltant de 80 països. Igual que en el cas del FID, les microdades estan disponibles mitjançant un sistema d'extracció que permet a l'usuari triar les variables i els estudis que desitgi. La informació del projecte es troba disponible a: https://international.ipums.org/international

Més informació sobre com utilitzar el FID a l'apartat FAQS .