Información General

La finalitat del CIS és l'estudi científic de la societat espanyola, fet que duu a terme principalment a través de la realització d'estudis que capten les opinions i les actituds de la població. Per fer aquesta tasca, el CIS a través d'aquest espai, i seguint una estratègia general de transparència i modernització, posa a disposició del públic en general tots els estudis, quantitatius i qualitatius, que ha realitzat des de la seva creació el 1963.

Algunes de les enquestes que realitza la Institució estan considerades estadístiques estatals i per això recollides dins del Pla Estadístic Nacional.

Amb l'objectiu de possibilitar una via d'accés a les dades senzilla i eficient, a través d'aquest espai es té accés tant als avenços de resultats de les enquestes, és a dir, informació provisional publicada immediatament després de finalitzar el treball de camp, així com a tot el seu Catàleg d'Estudis on s'ubiquen una vegada conclou el procés d'elaboració tècnica i realitzades les tasques de control de qualitat, validació, anonimització, catalogació i càrrega informàtica de les dades a la base de dades.