Biblioteca

Atenció Presencial

Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.30 hores.

Accés a la biblioteca mitjançant petició anticipada a biblioteca@cis.es

 

Accés al Catàleg

La Biblioteca

La Biblioteca del Centre d'Investigacions Sociològiques està oberta a tots els usuaris de més de 18 anys que necessitin fer ús dels seus fons i serveis; preferentment docents, investigadors i estudiants.

La col·lecció s'inicia el 1963 amb la creació de l'Institut d'Opinió Pública (IOP), germen de l'actual CIS, des de llavors té com a funció principal la formació, custòdia i difusió del fons bibliogràfic del CIS i servir de suport a la tasca investigadora i docent desenvolupada per l'Organisme. Per això, disposa d'un complet fons bibliogràfic, tant de monografies com de publicacions periòdiques, especialitzat fonamentalment en temes de sociologia i ciència política.

Serveis

Informació bibliogràfica i referència
La biblioteca atén consultes dinformació general, referència i consultes dinformació bibliogràfica de manera presencial, telefònica o mitjançant correu electrònic.
Consulta a sala
Tots els fons estan disponibles per consultar-los a la Sala de Lectura sempre que l'estat de conservació d'aquests ho permeti. Els usuaris han de vetllar per una manipulació correcta dels fons consultats.
Préstec
El préstec de llibres està restringit al personal vinculat al CIS.
Sol·licitar els llibres prèviament per correu electrònic a biblioteca@cis.es
Préstec interbibliotecari
Les biblioteques i centres de documentació que ho requereixin poden sol·licitar el préstec de llibres i documents enviant un correu a biblioteca@cis.es
Desiderates
Els usuaris poden suggerir, dirigint un correu electrònic a la biblioteca, l'adquisició de materials bibliogràfics que no es trobin al catàleg amb la finalitat d'enriquir les col·leccions.

Recursos electrònics

Accés restringit a usuaris presencials, consultar condicions a biblioteca@cis.es

Informació de contacte

Biblioteca del Centre d'Investigacions Sociològiques
Montalbán 8, planta S
28014 Madrid

Horari

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h. (Excepte dies festius).
Petició de documents fins a les 14.00 h.

Telèfons

91 580 76 24
91 580 76 90
91 580 76 27