Cursos d'Estiu

El seminari sobre "Estructura i canvi social a l'Espanya actual" té com a objectiu fer una anàlisi de les principals dimensions, eixos i variables que conformen l'estructura social d'Espanya, en la seva evolució i des d'una perspectiva comparada internacional orientada.

Per això, s'analitzaran en els diferents dies del mateix: les tendències estructurants i de canvis a la societat espanyola; des de la pobresa i l'exclusió social; fins i tot el paper dels partits polítics i els canvis que s'estan produint en els comportaments electorals dels espanyols; la situació de les dones i el feminisme com a motor de canvi; els valors, ideologies i creences existents a la societat espanyola; la cultura científica a Espanya; els processos migratoris; la situació dels joves i el seu futur; i les velles i noves cultures i mentalitats a la societat espanyola.

A les conferències s'intentaran unir la pluralitat i la diversitat d'enfocaments teòrics i metodològics des dels quals les ciències socials aborden l'evolució de la societat espanyola al llarg, sobretot, dels darrers anys amb la diversitat generacional i de gènere.

L'anàlisi longitudinal de l'estructura i el canvi social a Espanya entronca amb la tradició del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) de realitzar grans anàlisis i enquestes sobre l'estructura social espanyola i en concret sobre el llibre que s'està treballant en aquests moments sota el títol Espanya 2025, Estructura i Canvi Social, en què s'analitzaran els principals canvis que s'estan experimentant a la societat espanyola actual. I dels avenços dels quals se n'adonarà a les conferències d'aquest Seminari.

ACCÉS PROGRAMA

El CIS presenta 'Opinió pública i Democràcia' als cursos d'estiu que la UCM durà a terme a Sant Llorenç de l'Escorial.

https://cursosveranoucm.com/

Amb aquest curs d'estiu que organitza el CIS es pretén:

  • Analitzar l'opinió pública a les societats democràtiques.
  • Reflexionar sobre la informació com a servei públic.
  • Aprofundir en lestudi científic de les audiències dels mitjans de comunicació social.
  • Deliberar sobre la confiança als mitjans de comunicació social a Espanya.
  • Examinar el paper de les enquestes com a instrument científic per conèixer la realitat social i la seva evolució

Consulta la descripció del curs i els ponents a la web dels cursos d'estiu de la UCM

ACCÉS AL PROGRAMA