Els anuaris del cis


Els anuaris del CIS són una recopilació de les dades principals obtingudes a través dels baròmetres d'opinió realitzats al llarg d'un any per aquesta institució.

La presentació dels mateixos pretén ser visual, i de fàcil accés, per a qualsevol persona interessada a conèixer les opinions i les actituds de la població espanyola sobre diferents temes d'interès.

La informació continguda en aquests anuaris, tant taules com gràfics, i en qualsevol dels formats que es presenten, s'ha de citar en el cas de reutilitzar-la. La cita podrà realitzar-se en funció del format utilitzat:

Font: Anuari CIS (any 2012, 2013, 2014, etc.) El CIS no serà responsable de l'ús o el tractament de les dades que es duguin a terme en aquesta reutilització.

Llistat d'anuaris

Anuari 2021

ISBN: 978-84-7476-919-7

Editorial: Centre d'Investigacions Sociològiques

Fecha de la edición: Novembre 2023

Colección: Fora de Col·lecció

Dimensiones: 21cm x 30cm

N° Pág: 316

Anuario 2020

Anuari 2020

ISBN: 9788474768954

Editorial: Centre d'Investigacions Sociològiques

Fecha de la edición: 2022

Colección: Fora de Col·lecció

Dimensiones: 21 cm x 30 cm

N° Pág: 443

Anuario 2019

ISBN: 9788474768954

Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición: 2021

Colección: Fuera de Colección

Dimensiones: 21 cm x 30 cm

N° Pág: 347

Portada anuario 2018

Anuario 2018

ISBN: 9788474768244

Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición: 2020

Colección: Fuera de Colección

Dimensiones: 21 cm x 30 cm

N° Pág: 294

Portada anuario 2017

Anuario 2017

ISBN: 9788474767667

Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición: 2018

Colección: Fuera de Colección

Dimensiones: 21 cm x 30 cm

N° Pág: 380

Portada anuario 2016

Anuario 2016

ISBN: 9788474767346

Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición: 2017

Colección: Fuera de Colección

Dimensiones: 21 cm x 30 cm

N° Pág: 383

Portada anuario 2015

Anuario 2015

ISBN: 9788474767124

Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición: 2016

Colección: Fuera de Colección

Dimensiones: 21 cm x 30 cm

N° Pág: 324

Portada anuario 2014

Anuario 2014

ISBN: 9788474766769

Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición: 2015

Colección: Fuera de Colección

Dimensiones: 21 cm x 30 cm

N° Pág: 302

Portada anuario 2013

Anuario 2013

ISBN: 9788474766479

Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición: 2014

Colección: Fuera de Colección

Dimensiones: 21 cm x 30 cm

N° Pág: 331

Portada anuario 2012

Anuario 2012

ISBN: 9788474766158

Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición: 2014

Colección: Fuera de Colección

Dimensiones: 21 cm x 30 cm

N° Pág: 313