Butlletí datos de opinión

Datos de Opinión és un butlletí que conté una selecció de dades d'enquestes realitzades pel CIS. Aquest butlletí intenta contribuir a un millor coneixement públic del treball que el Centro desenvolupa.

Podeu buscar dades en els diferents butlletins per: