Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política

Última convocatòria

El Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política és el guardó principal que s'atorga en aquest àmbit, prenent a més la forma de Premi Nacional. Es concedeix des de fa més de 20 anys i té un gran prestigi entre la comunitat acadèmica i professional, representant el reconeixement a una trajectòria científica desenvolupada en l'àmbit de la Sociologia i la Ciència Política. Des de l'any 2018, la seva convocatòria ha tornat a ser anual.

Es regula per l' Ordre PRA/18/2018, de 17 de gener , per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió pel Centre d'Investigacions Sociològiques del Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política.

Resum de la convocatòria

Última convocatòria
Resolució de 10 d'abril de 2023 , del Centre d'Investigacions Sociològiques, per la qual es convoca el Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política 2023.
Termini de presentació de candidatures
Dos mesos a comptar de la data de publicació al BOE.
Candidatures
Podran proposar candidatures al premi totes aquelles institucions, càtedres, organismes, departaments o fundacions de caràcter públic o privat especialment vinculades a la sociologia o la ciència política, així com els membres del jurat designat.
Forma de presentació de sol·licituds
A través de la Seu Electrònica del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.
Destinataris
El Premi s'atorgarà com a reconeixement a l'aportació i la tasca científica al camp de la Sociologia o de la Ciència Política, posada de manifest a través de la trajectòria professional dels candidats o com a reconeixement a una obra singular.
Dotació
25.000,00 euros.
Situació actual
Resolució de 19 de juliol de 2023 , del Centre d'Investigacions Sociològiques, per la qual es fa pública la concessió del «Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política» per a l'any 2023.