Informació general

Les publicacions científiques representen un camp particular de l'activitat editorial que, per al reconeixement en l'àmbit acadèmic i investigador, ha de complir uns procediments i estàndards de qualitat. En aquest sentit, el CIS ajusta els seus processos de selecció i edició de manuscrits als estàndards establerts per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i la Unió de Editorials Universitàries Espanyoles (UNE), basats en la selecció fonamentada en avaluadors realitzades per especialistes externs a l'entitat editora (per review).

El CIS disposa d'un catàleg de publicacions amb més de 600 títols ordenats en deu col·leccions, de temàtica variada. Disposa d'una revista científica trimestral REIS, Revista Espanyola d'Investigacions Sociològiques, indexada als principals repositoris internacionals.

També es publiquen Anuaris, que recopilen les dades obtingudes als baròmetres d'opinió fetes al llarg de l'any.

Tot aquest elenc de publicacions es pot adquirir a través de la nostra Llibreria, en format paper o electrònic, i algunes d'aquestes publicacions i col·leccions ja estan disponibles en obert a la nostra secció de biblioteca.

A l'apartat de publicacions històriques, podeu consultar està en obert el contingut de la Revista Espanyola d'Opinió Pública (REOP), antecessora a la REIS, i les dades d'alguns estudis d'opinió pública.