Beques de formació


El programa de Beques de formació per a Postgraduats en Matèries d'Interès per a l'Organisme pretén contribuir a la formació de professionals en la producció i l'anàlisi de dades estadístiques. Durant la seva estada al Centre d'Investigacions Sociològiques, els becaris coneixen de primera mà el procés de producció d'informació estadística i el desenvolupament, des dels primers passos, d'un projecte de recerca quantitativa.

L' Ordre PCM/918/2020 de 21 de setembre, estableix les bases reguladores per a la concessió pel Centre d'Investigacions Sociològiques de les beques de formació per a postgraduats en matèries d'interès per al Centre d'Investigacions Sociològiques, BOE número 259 de 30 de setembre del 2020, aprova les noves bases reguladores per a la concessió d'aquestes beques pel CIS.

Última edició (2024)

Resum de la convocatòria

Convocatòria
Resolució de convocatòria de la Presidència del CIS.
Objecte
Formació de postgraduats en els mètodes i les tècniques utilitzats en la investigació social aplicada a través de la participació en les tasques de recerca i activitats formatives del CIS.

Tota la tramitació es realitzarà, segons expressa la Resolució de convocatòria, a través de la Seu electrònica del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts: https://mpr.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/ 648/anada/2781/

Nombre d'ajuts i quantia
10 beques.
Requisits
Títol de graduat o llicenciat o títol estranger homologat, obtingut dins dels 4 anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria. Qualificació mitjana d'almenys 1,8.
Documentació necessària
Sol·licitud (emplenar Annex I , Annex II ); Curriculum vitae (màxim 6 pàgines); certificació oficial acadèmica amb les qualificacions obtingudes i acreditació dels mèrits del currículum vitae.
Termini de presentació de sol·licituds
EL TERMINI COMENÇA: 10 d'octubre.

EL TERMINI FINALITZA: 31 d'octubre.

Situació actual

Resolució del Centre d'Investigacions Sociològiques d'adjudicació de 10 beques de formació per a postgraduats per a l'any 2024

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

foment_investigacion@cis.es