Salvador Giner de San Julián

Biografia

 • Nascut a Barcelona el 10 de febrer del 1934.
 • President de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 2005
 • Catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1995).
 • Llicenciat (MA) i doctor (PHD) en sociologia a la Universitat de Chicago.
 • Llicenciat en dret a la Universitat de Barcelona i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudis de postgrau a la Universitat de Colònia.
 • Catedràtic i cap del Departament de Sociologia (del 1987 al 1991) de la Universitat de Barcelona.
 • Director fundador de l'Institut d'Estudis Socials Avançats, des del 1988 fins al 1999 (Barcelona, Madrid i Còrdova).
 • Catedràtic visitant a la Universitat de Yale (1980-1981) i al King's College (Cambridge, 1964-1965).
 • Professor a les universitats de Puerto Rico, Reading, Lancaster i Brunel West London (a l'última, catedràtic i cap del Departament d'Antropologia i Sociologia, 1979-1987).
 • Professor de ciències socials i coordinador d'aquesta secció a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, des del 1969 fins al 1976.
 • Professor convidat a les universitats de Roma (1994) i Autònoma Metropolitana de Mèxic (1994) i professor convidat i doctor honoris causa per la Universitat de València (Veneçuela, 2000 i 2005).
 • Catedràtic associat a la Universitat Pompeu Fabra (1990-1996).
 • Director del curs de postgrau Teoria social moderna: economia, ètica, política, UPF-IDEC (1996-1998).
 • Director de l'Enquesta Metropolitana de la Regió de Barcelona (2000-2003).
 • Membre fundador i president de l´Associació Catalana de Sociologia (1979), societat filial de l´Institut d´Estudis Catalans.
 • Cofundador, president i vicepresident (1979-1987) de la Federació d'Associacions de Sociologia de l'Estat Espanyol (1987-1991).
 • Membre del Comitè Executiu de l´Associació Internacional de Sociologia (1983-1990).
 • President del Comitè Organitzador del Congrés Mundial de Sociologia el 1990 i de la primera Conferència Europea de Ciències Socials, a Viena, el 1991.
 • President del Comitè de Ciències Socials per a la Reforma del Pla d´Estudis.
 • Membre del Comitè de l'Human Capital and Mobility Programme, Comunitat Europea, des del 1992.
 • Membre del Comitè Científic del Premi Europeu Amalfi per a la Sociologia i li Scienze Sociali (1988-2006).
 • Membre del Comitè Científic del Congrés Europeu de Ciències Socials, Unió Europea, Bruges (Bèlgica) 2001.
 • Membre de l'Institut d'Estudis Catalans (des del 1995), vicepresident (2003), president en funcions (febrer-maig del 2005) i president (des del 2005).
 • Editor de la Revista Internacional de Sociologia (1991-2004); director associat d'International Sociology (1987-1990) i membre del Consell de Redacció de Sociology (1982-1986) i de l'European Journal of Social Theory (des de 1996).
 • Membre del Consell Editorial del Ciervo i de Journal of Classical Sociology.
Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2006

Salvador Giner nace en Barcelona el 10 de febrero de 1934.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1957. Realiza estudios de postgrado en la Universidad de Colonia. Licenciatura en Sociología (1964) en la Universidad de Chicago. Es Doctor of Philosophy (Sociología) por la misma Universidad en 1969 y por la Autónoma de Barcelona en 1976.

Desarrolla una dilatada labor docente. Ejerce como catedrático y desempeña la jefatura del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona de 1987 a 1991. Antes había sido profesor visitante de la Universidad de Yale (1980-81) y en el King's Collage de Cambridge (1964-65). Ha sido profesor de las Universidades de Puerto Rico, Reading, Lancaster y Brunel West London (como Catedrático de Antropología y Sociología) entre los años 1979 a 1987; y como profesor invitado de las Universidades de Roma y México en 1994 y Valencia (Venezuela) en 2001. De 1990 a 1996 ejerce como catedrático asociado de la Universidad Pompeu i Fabra y en esta misma universidad dirige (1996 a 1998) el curso de postgrado "Teoría Social Moderna". Desde 2005, es catedrático emérito de la Universidad de Barcelona.

Es miembro fundador en 1979 y presidente de la Asociación Catalana de Sociología. Preside de 1987 a 1991 la Federación de Asociaciones de Sociología del Estado Español. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Sociología desde 1983 a 1990. Organiza el Congreso Mundial de Sociología de 1990, en Madrid. Es miembro del Comité Científico del Congreso Europeo de Ciencias Sociales de la U.E. desde 2001. Es director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, del que es fundador, desde 1988 a 1999. Actualmente preside el Institut d'Estudios Catalanes desde el año 2005.

Ha sido editor de la Revista Internacional de Sociología (1991-2004) y ha colaborado en otras como miembro de consejos editoriales (Sociology, Internacional Sociology, European Journal of Social Theory, El Ciervo, Journal Classical Sociology).

Tiene una prolija obra bibliográfica en catalán, español e inglés, traducida a muy diversos idiomas. Destacan obras como "Sociología", "Historia del Pensamiento Social", "Carta sobre la Democracia", "Teoría Sociológica Clásica", "Carisma y Razón", así como otras obras que dirige o de las que es coautor, como "La Sociedad Catalana", "Diccionario de Sociología", "Manual de Civismo", "Enquesta de la Regió de Barcelona", etc.

La Universidad de Valencia (Venezuela) le distingue como Doctor honoris causa en 2005. Y la Generalitat de Catalunya le condecora con la Creu de Sant Jordi en 1995.