Miguel Beltrán Villalva

Biografia

Miguel Beltrán (Granada 1935), Master of Arts en Sociologia per la Universitat de Yale i Premi Extraordinari de llicenciatura i doctorat, és Catedràtic emèrit al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Madrid, del qual va ser director i vicedegà de la seva Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Ha estat professor contractat a les Universitats de Florència i Catània, professor associat de la London School of Economics and Political Science , investigador convidat a l' Institut d'Etudes Politiques de París i professor visitant a universitats d'Alemanya, Mèxic, Colòmbia, Perú, Brasil i Xile.

Actualment és membre del Consell Editorial de la Revista Espanyola de Sociologia (RES) i ha format part dels Consells de Redacció de la Revista Espanyola d'Investigacions Sociològiques (REIS) i de la Revista Internacional de Sociologia (RIS). Al seu dia va ser Secretari General de la Universitat Autònoma de Madrid, de l'Institut de l'Opinió Pública i del Ministeri de la Presidència. Com a reconeixement públic a la seva contribució acadèmica va rebre la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfonso X el Sabio el 2003.

Els seus camps de treball i especialització principals han estat la sociologia del coneixement i de la ciència, la teoria social, la desigualtat i l'estructura social, i l'estudi sociològic de l'Administració Pública. Entre els seus llibres destaquen, L'elit burocràtica espanyola (1977); Ideologies i despesa pública a Espanya 1814-1860 (1977); Ciència i sociologia (1979); Els funcionaris davant de la reforma de l'Administració (1985); La productivitat de lAdministració espanyola: una anàlisi comparativa (1991); La realitat social (1991); Societat i llenguatge. Una lectura sociològica de Saussure i Chomsky (1991); L'acció pública al règim democràtic (2000); Perspectives socials i coneixement (2000); L'estructura social (2004); i la burgesia i el liberalisme a l'Espanya del segle XIX: sociologia d'una dominació de classe (2010).

Al desembre de 2008 el Centre d'Investigacions Sociològiques va publicar Sociologia i Realitat Social , llibre homenatge en ocasió de la seva jubilació.

Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2020

pel Prof. D. Cristóbal Torres Albero

Fa tot just un any arribava la notícia de la concessió del Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política 2020 al professor Miguel Beltrán Villalva. Cosa que, enmig de l'angoixa que ens acompanya durant aquest últim bienni, ha omplert de goig i satisfacció un amplíssim nombre de sociòlegs i politòlegs per als quals el professor Beltrán és un permanent exemple a imitar per la seva lucidesa i finor a l'estudi de la societat, la pacient i infinita dedicació docent, i el seu altruisme, rectitud i bondat en la relació personal.

Miguel Beltrán va començar el camí acadèmic a la seva Granada natal, i en un llunyaníssim 1957, com a professor ajudant de dret polític apuntant ja maneres, ja que aquell mateix any va ser premi extraordinari de llicenciatura. Honor que un temps després repetiria en completar els estudis de doctorat. I es va jubilar, com a catedràtic de sociologia a la Universitat Autònoma de Madrid, en un també ja llunyà 2006. Al mig segle que separa les dues dates, i entre moltes altres tasques, èxits i responsabilitats, va ser director del Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de l'Autònoma, espai universitari on ha professat durant més de quaranta anys.

Fins i tot als seus actuals 86 anys segueix com a professor emèrit, mantenint obert i tan ordenat i acollidor com sempre el seu despatx, famós a la Facultat per tenir sempre la porta oberta de bat a bat per a estudiants i col·legues.

Des de la perspectiva de la tasca científica, les seves investigacions han donat lloc a un total de 16 llibres, 4 en coautoria, 7 compilacions i 131 articles, capítols de llibres o altres publicacions. El seu darrer llibre el va publicar el 2016, és a dir, deu anys després de la seva jubilació formal. Amb motiu de la mateixa, tots els seus companys i deixebles ens coordinem per editar un llibre homenatge que el CIS va publicar i en què van participar un total de cent col·legues com a reconeixement del triple vincle, intel·lectual, magisterial i amical, que mantenim amb ell.

Però el treball de Miguel Beltrán al llarg d'aquest mig segle no ha estat limitat a la seva activitat científica i acadèmica. A començaments de la dècada dels seixanta Espanya seguia tenint una universitat pròpia d'una societat preindustrial. Aquesta mateixa que, referida a finals del segle XIX, tan magistralment va caricaturitzar Pio Baroja a l'inici de la seva novel·la L'arbre de la ciència . Per això no sorprèn que el 1963 ingressés, i de nou com a número u de la seva promoció, al cos de Tècnics de l'Administració Civil de l'Estat, en què es va mantenir actiu i compatibilitzant-lo amb la seva condició de professor fins a l'obtenció de la càtedra el 1982.

En aquesta hibridació entre la seva carrera a la funció pública i la seva trajectòria acadèmica va ser secretari general de la Universitat Autònoma de Madrid de la mà del seu primer rector, el professor Luis Sánchez Agesta; així com de l'Institut de l'Opinió Pública, l'antecedent de l'actual CIS al costat del professor Francisco Murillo Ferrol. Com a reconeixement institucional de tota aquesta carrera a la funció pública li van ser concedides la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Civil i la de l'Ordre d'Alfonso X el Sabio.

No és estrany aquest reconeixement ja que l'exercici de Miguel Beltrán, com a personal de l'Administració General de l'Estat i professor universitari, ha estat sempre presidit per la previsió, la diligència, la competència tècnica i, en suma, l'eficiència i la racionalitat, d'acord amb els trets amb què Max Weber va caracteritzar la pràctica ideal dels funcionaris en l'administració legal-racional, la pròpia dels països modernitzats. Però, a més, ha aconseguit unir aquests principis formals amb una orientació moral de la seva vida que, seguint novament Weber, flueix sense solució de continuïtat entre l'ètica de la convicció, si escau d'una convicció democràtica i neutral respecte de la contesa partidista, i lètica de la responsabilitat que el doble vincle de servidor públic i professor li ha imposat.

Un breu record exemplificarà millor aquestes abstractes paraules. En la seva època de secretari general de l'Autònoma, cap a finals dels anys seixanta, li va tocar fer front a la gestió de les multes i els expedients de sanció que una autoatribuïda autoritat governativa imposava als professors més actius contra la dictadura. La seva imaginativa solució passo per aconseguir, unint les ètiques de la convicció i de la responsabilitat, que aquests expedients es mantinguessin de manera permanent a la cua dels assumptes que ell, com a secretari general de la universitat, tenia l'obligació de diligenciar.

Els sociòlegs sabem bé que, més enllà del valor singular de cada persona, les accions individuals només es despleguen i prenen sentit en un context social i històric concret. I les del professor Beltrán, així com les de molts altres destacats professors de la seva generació, va ser la meritòria i impagable tasca de treure la sociologia i la ciència política espanyoles de la desinstitucionalització i la seva corresponent atonia substantiva que la Guerra Civil, entre d'altres moltíssims mals per al nostre país, havia provocat. Situació que vint anys després de la fratricida contesa encara persistia.

Un dels nínxols acadèmics que més decisivament va contribuir a canviar per bé aquesta situació va ser l'anomenada Escola de Granada, que arrencant de precedents com Fernando de los Ríos i Francisco Ayala, inclou, entre d'altres, professors de la talla d'Enrique Gómez Arboleya o els ja referits Sánchez Agesta i Murillo Ferrol, i que es prolonga en una llarga sèrie de constitucionalistes, politòlegs i sociòlegs coetanis, deixebles tots ells del professor Francisco Murillo Ferrol.

El professor Murillo, per als seus íntims Don Francisco -com va assenyalar amb gràcia Amando de Miguel-, ha estat sens dubte el mestre més excel·lent de Miguel Beltrán. La consideració intel·lectual i afectiva que li ha professat, i diria que fins i tot la seva devoció personal, és una altra prova de l'honestedat i bonhomia de Miguel.

És en aquesta filiació acadèmica en què el professor Beltrán ha desenvolupat una concepció de la sociologia tan fina i fèrtil per a l'avenç de les ciències socials com la que suposa la noció de Realitat Social , una trama de relacions i estructures socials densa, complexa i heterogènia en la configuració a partir de la interacció entre les lògiques de l'acció social i les dinàmiques de l'estructura social.

I, de manera coherent amb l'anterior, la idea del Pluralisme Teòric i Metodològic en l'aproximació comprensiva i explicativa d'aquesta realitat social que va substantivar, entre altres publicacions, al seu conegut article “ Cinc vies d'accés a la realitat social ”, en què fonamenta una aproximació pragmàtica i integradora de les exigències del més ampli cànon científic amb les singularitats i propietats del social, entre les quals destaquen les relacions de valor. Tot això per tal de traçar el mapa d'aquesta realitat social, en què l'atenció a l'Estat del benestar, a l'estructura i la desigualtat social, a l'Administració pública i als problemes de l'Estat i la política, o molts altres temes vinculats al coneixement, la ciència, la cultura, a més del que ja es refereix sobre la teoria social i la metodologia de les ciències socials, són una constant en el seu treball.

En definitiva, Miguel Beltrán ensenya a la seva obra que és possible adonar de la societat sense renunciar gens ni mica a les exigències explicatives del quefer científic, ni als aprioris valoratius i empàtics de la nostra condició humana.

I què es pot dir del seu magisteri com a docent? Només cal recordar aquí el que el professor José Juan Toharia - company seu durant molts anys a l'Autònoma i també un altre dels nostres mestres- sempre n'ha dit, que “parla amb tanta precisió com escriu”.

Acabo. A l'acte de lliurament del premi nacional al professor Emilio Lamo d'Espinosa, celebrat el març del 2017, finalitzava la meva intervenció amb una doble declaració d'optimisme sobre el futur de les ciències socials al nostre país i de la nostra estimada Espanya. Res no ha trastocat la primera part d'aquella afirmació. Més aviat el contrari, atès que suma i segueix l'evidència d'aquesta trajectòria meliorativa, com el lliurament d'aquests dos premis nacionals posa de manifest. Però pel que fa a la segona part, és ben conegut que alguns esdeveniments estimats i no volguts de l'acció social han posat a prova no només la condició comunitària de la nostra identitat espanyola sinó fins i tot la salut pública mundial.

Es podria dir que el professor Murillo Ferrol em recorda, des del més enllà, els avantatges de mostrar-se sempre pessimista, com agradava ell d'insistir amb unes dites tan imaginatives com refinades que ja són cèlebres a la nostra acadèmia. Recordem, per exemple, aquell que amb la seva sòbria gràcia granadina li agradava sempre d'enunciar: “Per una vegada sóc optimista a la meva vida i és sobre el futur del pessimisme al món ”.

Però el professor Miguel Beltrán, desvinculant-se per una única vegada del seu estimat Don Francisco, també ens ha ensenyat als qui ens considerem com els seus deixebles a combinar l'escepticisme del seu mestre, ineludible a la nostra feina com a científics socials, amb els avantatges de pensar en termes optimistes per afrontar amb prudència i pragmatisme, al mateix temps amb clarividència i decisió, els contratemps i reptes de l'esdevenir de les nostres complexes i contradictòries societats coetànies.

Aquesta vitalitat i la confiança que emergeix de la condició democràtica i legal del nostre sistema polític, de la prevalença d'una concepció àmplia de la ciutadania plena de drets socials, i de la centralitat de la lògica científica i la seva aplicació tècnica a l'orientació de la acció pública i privada, em permeten ara renovar aquest sentiment d'esperança optimista per evitar repetir els errors de la nostra història, així com per saber identificar i triar el camí que ofereixi el millor futur possible a la nostra comuna ciutadania espanyola.