Juan Díez Nicolás

Biografia

 • Juan Díez Nicolás va néixer a Madrid. Entre 1948 i 1955 va cursar estudis de batxillerat a l'Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà “Ramiro de Maeztu” de Madrid, on va arribar a ser professor d'anglès entre els anys 1956 i 1961.
 • Abans de completar la seva llicenciatura va obtenir titulacions com les de Becari American Field Service a Oswego (Oregon) 1955-56; el títol de High School LOHS el 1956; i el de Diplomat “Degré Superior” en Llengua i Civilització Francesa per les Universitats de Tolosa i Bordeaux el 1958.
 • Posteriorment es va llicenciar en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid el 1960, obtenint el Premi Nacional Fi de Carrera aquest mateix any i el Premi Extraordinari de Llicenciatura el 1961. Així mateix el 1961 va obtenir la Diplomatura de l'Escola d'Organització Industrial de Madrid (especialitat Empreses).
 • El 1962 obté el MA en Sociologia per la Universitat de Michigan, i la condició de Becari Fulbright d'aquesta universitat per al trienni 1961-63.
 • El 1967, aconsegueix el títol de Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid.
 • Entre els anys 1963 i 1969, va exercir els càrrecs de Co-Fundador, Director Tècnic i Secretari General de l'Institut Nacional de l'Opinió Pública depenent del Ministeri d'Informació i Turisme.
 • Entre 1970 i 1971 treballa com a Assessor a la Direcció General d'Urbanisme i com a Fundador i Secretari del Comitè Interministerial per a l'Acondicionament del Medi Ambient, dependent del Ministeri de l'Habitatge. Així mateix el 1970 és nomenat Secretari de Ciències Socials de la Fundació Juan March, càrrec que exercirà fins al 1979.
 • Entre els anys 1971 i 1973 desenvolupa una dilatada activitat acadèmica i és nomenat successivament Catedràtic numerari de Sociologia per la Universitat de Granada i per la Universitat de Màlaga; Catedràtic contractat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Madrid i Catedràtic contractat a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid.
 • En aquest mateix període és nomenat Vice-Rector de la Universitat de Màlaga exercint anteriorment el càrrec de Vice-Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Màlaga.
 • Entre els anys 1973 i 1974 exerceix el càrrec de Director General de Planificació Social i Secretari de la Comissió Interministerial del Medi Ambient (CIMA), dependent del Ministeri de Planificació.
 • El 1974 desenvolupa la seva activitat com a Fundador i Director General de l'Institut Nacional de Ciències de l'Educació (INCIE) dependent del Ministeri d'Educació i Ciència, fins al 1976. També és nomenat Conseller Nacional d'Educació, Procurador de les Corts Espanyoles i Rector de la Universitat Nacional d´Educació a Distància (UNED).
 • El 1975, obté la condició de Catedràtic numerari de Sociologia i fundador del Departament d'Ecologia Humana i Població a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid.
 • Entre el 1976 i el 1979 ocupa importants càrrecs a l'Administració Pública com els de Director General de l'Institut de l'Opinió Pública i Fundador i Director General del Centre d'Investigacions Sociològiques, dependents del Ministeri de la Presidència. Entre 1979 i 1981 ocupa el càrrec de Sotssecretari d'Ordenació del Territori i Medi Ambient així com el de President de la CIMA al Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
 • Després de ser designat Secretari Nacional d'Informació i membre del Consell Polític de la Unió de Centre Democràtic, el 1982 és nomenat Coordinador d'Assessors per al Vicepresident Primer per a Assumptes Polítics del Govern d'Espanya i posteriorment, aquell mateix any, Vicepresident i membre del Buró del Comitè Europeu de Població del Consell d'Europa fins al 1985 any en què passa a ocupar la Presidència del dit organisme fins al 1987. Així mateix, des del 1982 i fins al 1991, ostenta la Presidència de la Comissió d'Estadístiques de l'Administració Pública, i fins al 1992 la Presidència del seminari sobre Societat i Forces Armades a l'Institut d'Estudis Estratègics del CESEDEN dependent del Ministeri de Defensa.
 • Entre el 1990 i el 1996 ocupa el càrrec de Fundador-Director del Centre d'Investigacions sobre la Realitat Social (CIRES). Així mateix, el 1995 passa a formar part del grup d'experts que va redactar la proposta sobre la Viabilitat d'una Enquesta Social Europea.
 • Entre 1992 i 1996 exerceix a la Comunitat de Madrid el càrrec de Vicepresident del Consell Econòmic i Social i el 1995 és nomenat President de la Federació Espanyola de Sociologia fins a 1978.
 • Altres càrrecs importants exercits han estat: Membre del Board of Directors del Roper Center de la Universitat de Connecticut (1997-2000); President del Fòrum per a la Integració Social dels Immigrants del Ministeri de Treball i Afers Socials (1999-2001); Vicepresident de Socis i Finances de l'Associació Internacional de Sociologia (1998-2002); Membre del Comitè des Sages per al Diàleg entre els Pobles i Cultures de la Mediterrània (2002-2004); Membre de la Comissió d'Experts per a l'Estudi de la Dependència a Espanya (2003-2004); i Membre del Grup d'Experts sobre Diversitat Cultural i Desenvolupament UNDP/Spain Millenium Development Goals Achievement Fund de les Nacions Unides, des del 2007.
 • Des de 1961 ha publicat 32 llibres i més de 250 capítols de llibres i articles a revistes professionals. Entre els més recents destaquen: “Multidimensional Social Science” (amb diversos autors) (2009), “La Seguretat Subjectiva a Espanya” (2011), “Retorn als valors materialistes? El dilema entre seguretat i llibertat als països desenvolupats (2011)” i ”La Societat Espanyola davant la Crisi” (2012).
 • Ha obtingut nombroses ajudes de recerca nacionals i estrangeres, i la més recent és l'obtinguda de la Comissió Europea, Programa FP-7: “Political and Social Transformations in the Arab World”, per al trienni 2013-2015. Ha rebut també ajuts del Ministeri de Ciència i Innovació, la Fundació SIDA, la Fundació Telefònica al Marroc, la Fundació FOESSA, la Fundació Juan March, la Ford Foundation i The Population Council of America.
 • Al llarg de la seva trajectòria ha estat guardonat amb nombroses condecoracions i honors entre les quals destaquen l'Encomana del Mèrit Civil (1964), el Premi de Recerca Diego Saavedra Fajardo CSIC (1970); la Gran Creu del Mèrit Militar amb Distintiu Blanc (1971); la Medalla d'Or de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (1992); la Creu del Mèrit Naval (1994); el Premi Hidalgo de Presència Gitana (1998); la Medalla al Mèrit Constitucional (2011); el Doctorat Honoris Causa en Ciències Polítiques i Sociologia per la UNED (2012); la condició de Rector Honorari de la UNED (2012); i el Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política del Centre de Recerques Sociològiques (2012).
 • Altres activitats actuals són les de President-Fundador d'Anàlisi Sociològics Econòmics i Polítics SA (ASEP) i de la Fundació per a l'Anàlisi i Difusió de Dades de Recerca Social (FADDIS), Acadèmic de l'Acadèmia Europea de Ciències i Arts, Assessor Permanent a el Comitè Executiu de l'Enquesta Mundial de Valors i Professor als cursos organitzats pel CESEDEN i l'ESFAS. És igualment membre del Col·legi Lliure d'Emèrits així com de diverses organitzacions i consells editorials.
 • També actua com a membre de diversos grups internacionals de recerca com el World Values Survey, l'International Social Survey Programme, el Comparative Study of Electoral Systems, del Comitè Executiu de l'European Centre for Survey Research a la Universitat d'Aberdeen (Escòcia).
Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2012

El professor Juan Díez Nicolás, amb una perseverança i continuïtat de més de cinc dècades, amb una coherència i una exemplaritat admirable ha demostrat que el sentit de la seva vida han estat les ciències socials. Certament la seva biografia ens mostra altres facetes importants. Però totes giren al voltant de la seva vocació fonamental i primerenca: la d'estudiós de l'home i la societat, la de científic social. I és des d'aquesta autoconcepció de sociòleg des d'on exercirà altres papers, acadèmics, polítics o empresarials. Perquè el professor Díez Nicolás ha estat director general, sotssecretari, rector d'Universitat, empresari, i tot això amb la brillantor, rigor i integritat que tots vostès coneixen; però sense deixar de ser mai un estudiós, un investigador, un analista. La seva formació metodològica ha estat sempre present en la manera de plantejar i afrontar els problemes, com el seu particular “fonendoscopi” per auscultar la realitat social i política espanyola, formulant hipòtesis sense parar per explicar-la.

Però orquestrar a la pràctica la complexa organització que duu a terme la recerca no és una tasca fàcil. I encara menys si ens remuntem als primers anys 60 del segle anterior quan el professor Díez Nicolás, a la tornada de la Universitat de Michigan, dissenya i posa en marxa (juntament amb els professors Salustiano del Campo i Luis González Seara) l'Institut de l'Opinió Pública, antecedent institucional de l'actual Centre d'Investigacions Sociològiques. Allí podia observar-se ja, a més de la seva preparació cientificotècnica, la seva creativitat organitzativa i d'equips de recerca, la seva capacitat d'escolta generosa i suport a les persones a qui dirigia. Recordo aquells temps fundants de la investigació sociològica espanyola com de gran efervescència intel·lectual i riquesa interdisciplinària. El context polític més ampli podria ser autoritari; el clima intel·lectual de l'Institut de l'Opinió Pública, però, era de plena llibertat. En gran mesura això era possible gràcies a aquest tarannà obert, interpersonalment acollidor, que com a bon castís cosmopolita, ja mostrava el Professor Díez Nicolás. El pluralisme epistemològic, metodològic i ideològic era una vivència immediata a les discussions del dia a dia de la investigació.

Aquesta mateixa pauta de creativitat institucional esdevindrà un tret distintiu de la seva trajectòria política. Així, quan és nomenat Director General de Planificació Social, al Ministeri de Planificació i Desenvolupament, dissenya aquesta direcció general com si fos una Facultat o Institut de Ciències Socials, demanant-nos col·laboració a persones de molt diferent orientació ideològica, però vocacionalment compromeses amb les ciències socials.

I quan el 1973 funda i engega l'Institut Nacional de Ciències de l'Educació inicia una sèrie d'investigacions pioneres en sociologia de l'educació, en què participen joves investigadors que arribaran després a màxims especialistes en aquest camp.

Una manera d'actuació similar observa el professor Díez Nicolás quan exerceix la Sotssecretaria del Ministeri de Medi Ambient, on posant en joc la seva formació en Ecologia Humana introduirà innovadores mesures per a la seva protecció.

La constant subjacent a aquesta creativitat institucional és, i la convicció que la ciència social i el seu discurs introdueixen, un principi de racionalitat en la direcció dels assumptes humans, inclosos aquells en què es produeixen aguts conflictes de poder i de concepcions del món . El professor Díez Nicolás ha viscut la política des del saber sociològic sent conscient que aquest saber té un origen en els interessos i valors de la societat que el propicia i una destinació crítica i constructiva d'aquesta mateixa societat. I si la idea d'una ciència social "pura" ja és una idea extemporània, caldria assumir de manera expressa la seva dimensió pràctica. Aquesta és una qüestió no només epistemològica; afecta el sentit mateix de la identitat professional dels científics socials. En aquest punt, una vegada més, la trajectòria del professor Díez Nicolás ens revela anticipadament aspectes clau de les relacions del científic social amb la seva pròpia societat i del seu paper.

Un projecte singular, expressiu de la generositat del Professor Díez Nicolás, és haver promogut i assumit la direcció de 60 estudis d'abast nacional, els fitxers de dades dels quals, llestos per a l'anàlisi, posa gratuïtament a disposició dels seus col·legues perquè els serveixin de base empírica de les investigacions. Ni més ni menys que 60 enquestes amb temes monogràfics diferents, des de la identitat nacional fins al desenvolupament moral, la joventut, etc. Una gran quantitat de publicacions fan referència a la utilització d'aquestes dades, cosa que revela l'impacte que aquest projecte ha tingut en el desenvolupament de la investigació empíricoquantitativa a Espanya, i també fora.

Però això és una petita part, circumscrita a pocs anys, dels centenars d'estudis que el Professor Díez Nicolás ha dirigit i realitzat al llarg de la seva carrera professional. En realitat, mai no ha deixat d'estar al capdavant d'un Institut de Recerca Sociològica, públic o privat. en procés permanent d'auscultació i anàlisi de la realitat social espanyola. Tota aquesta massa d'informació, sistemàticament programada i estructurada, li ha permès desenvolupar no només un coneixement ampli i alhora precís de la societat espanyola, sinó aquesta profunditat i claredat de visió del que cal fer anomenar saviesa, la "frònesi" (prudència) aristotèlica. Que no és l'explicació nomològico-deductivista, sinó la fundada i concreta anàlisi de la realitat concreta.

Conec la trajectòria intel·lectual i el compromís universitari del nostre professor des de principis dels anys seixanta, i puc testificar que la seva vocació és la Universitat, fer país fent universitat.

Estem davant d'un sociòleg tot terreny, que transita amb seguretat i eficàcia per diferents subcamps de la Sociologia, des de la demografia i l'ecologia humana, passant per la sociologia política, la sociologia cultural o la psicologia social.

La seva extensa i dilatada obra escrita, a publicacions nacionals i internacionals, ens mostra aquesta varietat de temes, gairebé sempre enfocats des de la base empírica de les seves investigacions. En els darrers lustres la qüestió a què s'ha dedicat amb més intensitat ha estat l'estudi dels valors, exercint un paper central, juntament amb el Professor Ronald Inglehardt, en una de les línies de recerca comparada de més prestigi i impacte internacionals,” Lestudi mundial de valors”.

Amb la seva trajectòria de treball perseverant, innovador, obert a cooperar i compartir, el professor Díez Nicolás ha anat posant fonaments necessaris per al desenvolupament de la sociologia espanyola i situar-la així al nivell del seu temps.