Innovació i societat

Portada Innovación y sociedad

Innovació i societat

79 - Opiniones y Actitudes

Fernández Esquinas, Manuel; González de la Fe, Maria Teresa; Oostrom, Madelon van

203 pàg.

Madrid, 2021.

ISBN: 9788474768596

Comprar

Descripción

Aquest llibre estudia els valors, les condicions socioeconòmiques i els comportaments de la població espanyola relacionats amb la innovació. El propòsit és fer una exploració dels trets innovadors de la societat espanyola a través de les possibilitats que ofereix la metodologia d'enquesta. S'ocupa de la innovació entesa en sentit ampli, com qualsevol canvi intencional basat en el coneixement que té possibilitats de ser adoptat i crear valor de tipus divers, tant econòmic com beneficis socials. La investigació se centra en el nivell d'anàlisi “macrosocial”. Descriu actituds, opinions, valors, capacitats, relacions socials i pautes de comportament que, agregadament, són importants per als processos d'innovació d'un país. Aquestes característiques són interpretades com a recursos relacionats amb el coneixement que promouen o dificulten alguns tipus d'innovació. Les anàlisis s'ocupen de cinc dimensions: opinions i actituds sobre la innovació (capítol 2); valors i innovació (capítol 3); estructura social de la innovació (capítol 4); emprenedoria (capítol 5); i consum i difusió de productes innovadors (capítol 6). Els resultats mostren que els trets innovadors de la societat espanyola són un element fonamental en els processos de diferenciació social. Estan estretament relacionats amb els valors i les condicions de vida de les persones i condicionen els comportaments que permeten mobilitzar coneixements amb implicacions per a l'economia i el benestar social. El llibre fa una contribució a l'entesa de la innovació a Espanya en facetes que encara estan escassament estudiades. Es basa en la primera enquesta específica sobre el tema, representativa de la població general, feta mitjançant entrevistes presencials per mètodes rigorosos de mostreig de llars i persones. Ve a complementar les anàlisis del sistema d'innovació espanyol basades habitualment en l'estudi d'organitzacions, grups d'especialistes i empreses. Des d'un punt de vista més ampli, fa una contribució als estudis socials de la innovació des d'una perspectiva sociològica. Ofereix desenvolupaments conceptuals i informació empírica sobre l'entorn social dels sistemes d'innovació.