Emilio Lamo de Espinosa

Biografia

  • Doctor en Dret per la Universitat Complutense, doctor en Sociologia per la Universitat de Califòrnia-UCSB (1979) on va ampliar estudis al començament dels anys 70, i ha estat Visiting Professor. Des de 1982 és Catedràtic de Sociologia a la Universitat Complutense.
  • Va estar al càrrec de la reforma de la Universitat espanyola durant el primer govern socialista de Felipe González (1982-1987), tasca per la qual se li va concedir la Gran Creu d'Alfons X el Savi i el grau d'Officier de l'Ordre des Palmes Acadèmiques per serveis a la cultura francesa.
  • Durant gairebé deu anys (1992-2002) va ser director de l'Institut Universitari Ortega i Gasset, el centre de postgrau més gran en ciències socials d'Espanya. Del 2002 al 2005 es va encarregar, com a director, de la fundació del Reial Institut Elcà d'Estudis Internacionals i Estratègics, primer think tank espanyol en estudis internacionals. Entre el 2007 i el 2010 va ser president de la Federació Espanyola de Sociologia, de la qual és Membre de Honor.
  • És Doctor Honoris Causa per la Universitat de Salamanca, Premi Otto d'Habsburg 2014, Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques i de l'Acadèmia Europea de Ciències i Arts, col·laborador habitual a la premsa i patró o assessor de nombroses fundacions: Fundació Consell Espanya-Estats Units (de la qual és actualment vicepresident), Fundació Reial Institut Elcano, Fundació Ortega i Gasset-Marañón, Fundació Carolina, Fundació Transició Política Espanyola, Fundació Fernando Pombo, Fundació Príncep de Girona i Fundació Botín. També és membre del consell editorial de la Revista Internacional de Transparència i Integritat.
  • Publicacions destacades: té publicats vint-i-dos llibres, més d'un centenar de monografies científiques, i gairebé 400 articles de premsa o divulgació, i reconeguts sis sexennis investigadors. Les seves primeres publicacions van tenir a veure amb la recuperació de la història intel·lectual heterodoxa d'Espanya (Política i Filosofia a Julián Besteiro, 1973) i la crítica del marxisme (Teoria de la reificació. De Marx a l'Escola de Frankfurt, 1981), abans de escriure sobre sociologia del dret i desviació social (Delictes sense víctimes, 1989) i, sobretot, de sociologia del coneixement i de la ciència (La societat reflexiva, 1990; La sociologia del coneixement i de la ciència, 1994), el seu camp principal de recerca. Té el Premi Internacional d'Assaig Jovellanos per la seva obra Sociedades de cultura i sociedades de ciencia (1996). Més recentment ha abordat l'estudi de l'emergent societat transnacional i la seva governança (Sota portes de foc. El nou desordre internacional, 2004; eds. Europa després d'Europa, 2010). És a més autor, amb Salvador Giner i Cristóbal Torres, del Diccionari de Sociologia més utilitzat en castellà (Alianza Editorial, 2a edició, 2007). Ha dirigit catorze tesis doctorals, i quatre van rebre el Premi Extraordinari de Doctorat.
Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2016

El professor de la Universitat Complutense de Madrid, Emilio Lamo de Espinosa és doctor en Dret amb premi extraordinari el 1973 per la Complutense, i doctor en Sociologia per la Universitat de Califòrnia a Santa Bàrbara -on va ampliar estudis i de la qual ha estat Visiting Professor -. El 1982 va aconseguir la càtedra de sociologia a la mateixa Complutense en què s'ha jubilat en finalitzar el curs passat, mantenint actualment la condició de membre de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques i la de professor emèrit. Entre mitges, el 2012, va ser nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat de Salamanca.

En els quaranta-tres anys que conformen aquest període d'activitat, el professor Lamo de Espinosa ha publicat vint-i-dos llibres i més d'un centenar de monografies científiques en forma d'articles, capítols de llibres o ressenyes. Les seves primeres publicacions van tenir a veure, encara durant el franquisme, amb la recuperació de la nostra història intel·lectual centrada en la figura i l'obra de Julián Besteiro i del socialisme democràtic. També amb la crítica constructiva del marxisme a què va incorporar, al seu llibre La teoria de la reificació. De Marx a l'Escola de Frankfurt, els arguments del pragmatisme americà desenvolupats a l'Interaccionisme Simbòlic de George Herbert Mead, una escola de pensament i un autor llavors gairebé desconeguts entre nosaltres. Igualment ha cultivat la sociologia del dret i de la desviació social amb el text Delictes sense víctimes. Ordre social i ambivalència moral, en què va obrir el debat sobre els delictes contra la moral des d'una posició radicalment liberal.

Ha estat en la sociologia del coneixement i de la ciència on la perspicàcia i agudesa analítica dels seus treballs han aconseguit la més alta contribució al progrés de la consciència sociològica. Així ha passat, en primer lloc, en identificar i ponderar el tema de la reflexivitat social a la seva obra La societat reflexiva, abans fins i tot que ho fessin professors forans tan distingits com Anthony Giddens o Ulrich Beck; en segon lloc, en desenvolupar la seva idea de la societat del coneixement a la monografia Societats de cultura i societats de ciència, Premi Internacional d'Assaig Jovellanos; i, finalment, en traçar un mapa històric i conceptual d'aquesta disciplina al volum Sociologia del coneixement i de la ciència, escrit en col·laboració amb el professor José María González García i Cristóbal Torres Albero. Aquest nivell de continuada excel·lència de la seva producció es prolonga en la més general teoria sociològica, materialitzada en fites com les dues edicions del Diccionari de Sociologia, editat juntament amb els professors Salvador Giner i Cristóbal Torres, o en el lideratge del grup de teoria sociològica de la Federació Espanyola de Sociologia. D'aquesta federació, que formalitza l'associació científica de la sociologia al nostre país, en va ser el president entre el 2007 i el 2010.

També es pot destacar la seva dedicació a l'estudi tant dels problemes d'Espanya i d'Europa com de l'emergència de la societat transnacional i la seva governança, materialitzada -com a autor i editor- en llibres com “Entre dos siglos. Reflexions sobre la democràcia espanyola”, “Sota portes de foc. El nou desordre internacional” o el més recent “Europa després d'Europa”. No cal estranyar-se d'aquesta darrera orientació del seu treball intel·lectual en tant que el professor Emilio Lamo d'Espinosa no només ha mantingut una activitat acadèmico-científica excel·lent, sinó que també ha mostrat una sòlida i constant orientació cap a la política i la gestió en diferents càrrecs. , institucions i empreses. En aquesta dedicació sobresurt el seu paper en l'elaboració i el desenvolupament de la Llei de Reforma Universitària de 1983, -que va fer possible la modernització de la universitat espanyola-; així com el seu lideratge en la posada en marxa i la gestió del Consell d'Universitats, del Pavelló d'Espanya de l'EXPO 92, de l'Institut Universitari de Recerca Ortega i Gasset i, més recentment, del Reial Institut Elcà d'Estudis Internacionals i Estratègics, sens dubte el think tank espanyol més prolífic i conegut.

A tot això cal afegir la seva destacada contribució al debat públic amb més de 300 columnes escrites als principals diaris espanyols. Tampoc no és estrany aquesta intensa activitat del professor Lamo de Espinosa cap al món de l'opinió publicada. En efecte, lluny d'entendre que la sociologia es redueix a una bona explicació adreçada a la torre d'ivori en què massa vivim els científics, la concep com una manera d'acostar els seus resultats a un públic culte que ja és molt nombrós. Fent el nostre plantejament, es pot sostenir que els sociòlegs no només hem d'escriure per als nostres col·legues sinó també per a audiències que són cada cop més massives i més cultes, i que en alguna mesura ho són per conèixer les nostres troballes i idees. En bona lògica reflexivista, el professor Emilio Lamo d'Espinosa diria que els sociòlegs descrivim la realitat social però, sobretot, som l'instrument de què val aquesta realitat per autoconèixer-se.

Aquestes línies, que permeten la joiosa oportunitat de glossar el treball i la trajectòria acadèmica i professional del professor Lamo de Espinosa, posen de manifest que no cal que operi el conegut Efecte Mateu perquè el seu nom i la seva obra ja s'hagin convertit en pedra militar del camí que els científics de la comunitat espanyola de ciències socials recorrem en el nostre quotidià intent de contribuir al progrés del coneixement de la realitat social. Per tot això, i en nom de tots els col·legues, deixebles i amics, moltes gràcies volgut Emili.