Qué es el FID

O Ficheiro Integrado de Datos (FID) é unha ferramenta que o Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) pon a disposición dos seus usuarios de xeito gratuíto.

O FID permite a extracción integrada, nun único ficheiro, dos microdatos dun conxunto de variables para os estudos do CIS que se seleccionan.

A interface permite que o usuario elixa de forma rápida e cómoda dunha colección os estudos que desexe e, a partir destes, as variables desexadas entre as contidas no dicionario FID. Posteriormente, a solicitude envíase ao CIS e, unha vez que o CIS o autorice, pódese descargar o ficheiro cos microdatos seleccionados en formato ASCII ou SAV, dun xeito sinxelo e fácil de tabular por diversos programas estatísticos. O rexistro de usuario ou a identificación do usuario (se o usuario xa está rexistrado) é necesario para completar unha solicitude de datos.

Os estudos incluídos comprenden as seguintes coleccións publicadas polo CIS:

  • Barómetros mensuais: dende xaneiro de 1987.
  • Barómetros da saúde: dende 1995.
  • Opinión Pública e Política Fiscal: dende 1984.
  • Defensa Nacional e Forzas Armadas: dende 1997.
  • Índice de confianza do consumidor: dende novembro de 2011.
  • Calidade dos Servizos Públicos: dende 2006.
  • Actitudes ante a inmigración: dende 2008.
  • Latinobarómetros: dende 1996.
  • Cooperación e América Latina: dende 2005.
  • Enquisas á mocidade: dende 2002.

A tecnoloxía integrada de ficheiros de datos utilízase noutros campos estatísticos a nivel internacional. O IPUMS International (Integrated Public Use Microdata Series, International) é unha gran base de microdatos de censos de poboación de moitas nacións, postos a disposición do público despois da súa necesaria anonimización. Trátase dun proxecto creado e mantido polo Minnesota Population Center da Universidade de Minnesota, en colaboración con oficinas estatísticas de preto de 80 países. Como no caso do FID, os microdatos están dispoñibles a través dun sistema de extracción que permite ao usuario escoller as variables e estudos que desexe. A información do proxecto está dispoñible en: https://international.ipums.org/international

Máis información sobre como usar o FID na sección de preguntas frecuentes .