Información General

O CIS ten como finalidade o estudo científico da sociedade española, que se realiza principalmente a través de estudos que recollen as opinións e actitudes da poboación. Para levar a cabo este traballo, o CIS, a través deste espazo, e seguindo unha estratexia xeral de transparencia e modernización, pon a disposición do público en xeral todos os estudos cuantitativos e cualitativos que vén realizando dende a súa creación en 1963.

Algunhas das enquisas realizadas pola Institución son consideradas estatísticas estatais e, polo tanto, recollidas dentro do Plan Estadístico Nacional.

Co obxectivo de posibilitar un xeito sinxelo e eficiente de acceder aos datos, a través deste espazo ten acceso tanto aos Avances dos resultados da enquisa, é dicir, información provisional publicada inmediatamente despois de rematar o traballo de campo, como a todo o seu Catálogo. de Estudos onde se localicen unha vez concluído o proceso de elaboración técnica e realizadas as tarefas de control de calidade, validación, anonimización, catalogación e carga informática dos datos na súa base de datos.