Declaración de accesibilidade

Política de accesibilidade

O portal do Centro de Investigacións Sociolóxicas foi deseñado co obxectivo de que todas as persoas poidan navegar polos seus contidos sen atopar dificultades de acceso.

O Centro de Investigacións Sociolóxicas comprometeuse a facer accesible a súa páxina web de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de páxinas web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A política de accesibilidade aplicada polo Centro de Investigacións Sociolóxicas está aliñada cos requisitos do Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de condicións básicas de acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa información sociedade e redes sociais.

Cumprimento das normas

As páxinas deste sitio web cumpren a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2012 e as Directrices de Accesibilidade do W3C para Contidos Web 1.0. Comprobáronse e corrixíronse todos os requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 mediante unha análise semiautomática da accesibilidade a través de diferentes ferramentas.

Este sitio web cumpre parcialmente co Real Decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

Non se pode acceder ao contido recollido a continuación debido ao seguinte:

  1. Incumprimento do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro. Nalgunhas páxinas web poderían existir erros de edición específicos, tanto nos contidos HMTL como nos documentos finais, publicados despois do 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro).
  2. O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable. Pode haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade.

Comunicacións, queixas e reclamacións

De conformidade co disposto nos artigos 10 a 13 do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, dispón dos seguintes mecanismos de comunicación e reclamación para exercer no ámbito de aplicación do sitios web desta declaración de accesibilidade:

  • COMUNICACIÓNS: Segundo o artigo 10.2.a), se desexa comunicar o incumprimento dos requisitos de accesibilidade WEB, ou dificultades para acceder aos contidos, ou realizar suxestións e melloras, pode facelo das dúas seguintes vías:
    • Premendo na ligazón que se indica a continuación, introduza no campo de asunto o texto "Accesibilidade web", e no campo de texto deberá detallar a(s) páxina(s) (url) á que se refire, indicando o incumprimento ou dificultade de acceso. o contido, ou suxestións e melloras na páxina mencionada. Para realizar esta acción, fai clic nesta ligazón.
    • contactando por teléfono a través do número de teléfono 060.
  • RECLAMACIÓNS: Segundo o artigo 10.2.b), se quere solicitar información relacionada con contidos excluídos do ámbito de aplicación deste real decreto, segundo o seu artigo 3 apartado 4, ou exentos de impoñer unha carga desproporcionada, ou desexa presentar queixas sobre a accesibilidade deste sitio web, prema nesta ligazón para obter máis información.
  • RECLAMACIÓNS: Segundo o artigo 13, se quere formular reclamación sobre unha denuncia formulada con anterioridade, xa sexa para coñecer e opoñerse aos motivos da desestimación, para instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa resolución adoptada, indicar os motivos polos que considera que a resposta non cumpre os requisitos esixidos, ou porque non recibiu resposta á reclamación no prazo, prema nesta ligazón para obter máis información.