Normativa

O Ficheiro Integrado de Datos pertence ao Centro de Investigacións Sociolóxicas . Polo tanto, lle son de aplicación toda a normativa que regula a actividade desta institución (ver www.cis.es ). En particular:

  • Lei 39/1995 , do 19 de decembro, de Ordenación do Centro de Investigacións Sociolóxicas, pola que se garante a total transparencia e o acceso público aos resultados da actividade científica do centro.
  • O Centro de Investigacións Sociolóxicas desenvolverá as súas funcións de acordo cos principios de obxectividade e neutralidade na súa actuación, igualdade de acceso aos seus datos e respecto aos dereitos dos cidadáns e ao segredo estatístico, tendo en conta o disposto na Lei 12/1989. , do 9 de maio, da Función Pública de Estatística (artigos 4, 13, 19 e 21), e o disposto na Lei orgánica 3/2018 , do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, en canto aos límites sobre o uso da informática e outras técnicas e medios de tratamento automatizado de datos persoais, para garantir a honra, a intimidade persoal e familiar das persoas físicas e o pleno exercicio dos seus dereitos.