Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política

Última convocatoria

O Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política é o principal galardón que se outorga neste ámbito, que tamén ten a forma de Premio Nacional. Concédese dende hai máis de 20 anos e ten un gran prestixio entre a comunidade académica e profesional, o que supón o recoñecemento dunha traxectoria científica desenvolvida no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política. Desde 2018, a súa convocatoria volve ser anual.

Regúlase pola Orde PRA/18/2018, do 17 de xaneiro , pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión polo Centro de Investigacións Sociolóxicas do Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política.

Resumo da convocatoria

Última chamada
Resolución do 10 de abril de 2023 , do Centro de Investigacións Sociolóxicas, pola que se convoca o Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política 2023.
Data límite de presentación de solicitudes
Dous meses desde a data de publicación no BOE.
Candidaturas
Poderán propoñer candidaturas ao Premio todas aquelas institucións, cátedras, organismos, departamentos ou fundacións de carácter público ou privado especialmente vinculados á Socioloxía ou á Ciencia Política, así como os membros do Xurado designado.
Formulario de presentación de solicitudes
A través da Sede Electrónica da Consellería da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática.
Destinatarios
O Premio concederase como recoñecemento á contribución e labor científica no ámbito da Socioloxía ou da Ciencia Política, revelada a través da traxectoria profesional dos candidatos ou como recoñecemento a un traballo singular.
Dotación
25.000,00 euros.
Situación actual
Resolución do 19 de xullo de 2023 , do Centro de Investigacións Sociolóxicas, pola que se fai pública a concesión do "Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política" para o ano 2023.