Preguntas fixas

As preguntas que se repiten cada mes nos barómetros do CIS son as seguintes:

 • Valoración da situación económica do país actual
 • Valoración da situación económica do país con respecto á situación hai 1 ano
 • Valoración da situación política do país actual
 • Valoración da situación política do país con respecto á situación hai 1 ano
 • Principais problemas do país en opinión da persoa entrevistada
 • Problemas que máis afectan a persoa entrevistada
 • Escala de autosituación ideolóxica
 • Recordo de voto nas eleccións xerais
 • Relixiosidade da persoa entrevistada
 • Frecuencia de asistencia a oficios relixiosos

Ademais, cunha periodicidade trimestral (en xaneiro, abril, xullo e outubro) os barómetros inclúen preguntas sobre as actitudes políticas e a intención de voto das persoas entrevistadas:

 • Valoración da actuación do Goberno
 • Valoración da actuación da oposición
 • Confianza no presidente do Goberno
 • Confianza no líder da oposición
 • Valoración dos líderes dos principais partidos políticos
 • Valoración dos membros do Goberno
 • Valoración da situación económica do país dentro dun ano con respecto á actual
 • Valoración da situación política do país dentro dun ano con respecto á actual
 • Intención de voto nas eleccións xerais
 • Simpatía polos partidos políticos