Víctor Pérez Díaz

Biografía

  • Doutor en Socioloxía pola Universidade de Harvard, e doutor en Dereito e Ciencias Políticas pola Universidade Complutense de Madrid, Víctor Pérez-Díaz (Madrid, 1938) é profesor de Socioloxía na Universidade Complutense de Madrid desde 1980. Ao longo dos últimos 50 anos, Pérez-Díaz reuniu méritos académicos e profesionais nas disciplinas da socioloxía, a ciencia política e a economía que o acreditan como unha das grandes figuras españolas das ciencias sociais contemporáneas.
  • Dirixiu e coordinou algúns dos servizos de estudos e institutos de investigación social máis importantes de España, como os departamentos de ciencias sociais do Instituto Nacional de Industria (1979) e da Fundación FIES (1986), e o Centro de Estudos Avanzados en Ciencias Sociais. Ciencias (CEACS) do Instituto de Estudos e Investigacións Juan March (1987-1992). Nestas institucións, Pérez-Díaz realizou formación para profesionais das ciencias sociais, e a produción e difusión de investigacións dirixidas á análise da sociedade e da política española, co obxectivo de promover un debate público informado sobre os temas que máis interesan á cidadanía as democracias actuais.
  • Desenvolveu a súa actividade docente e investigadora como profesor visitante en diferentes departamentos de Ciencias Políticas, Socioloxía e Historia de universidades americanas e europeas, como a Universidade de San Diego California (1983, 1987, 1991, 1992 e 1993), a de Massachusetts. Instituto de Tecnoloxía (1989 e 1990), Universidade de Harvard (1992), Institut des Sciences Politiques de Paris (1995), Universidade de Nova York (2000) e Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2005). A través destas estadías, nas que compaxinou a docencia e a investigación, contribuíu de xeito decisivo a establecer vínculos académicos con institucións universitarias e científicos sociais de referencia en Estados Unidos e Europa. En virtude desta achega e das súas achegas investigadoras, é membro fundador da Academia Europaea (desde 1988) e membro de honra da Academia Americana de Artes e Ciencias (desde 2006).
  • Actuou como asesor experto a petición de institucións públicas e privadas. Así, por exemplo, Pérez-Díaz participou na primeira e segunda Comisións de Goberno Corporativo e, máis recentemente, presidiu a Comisión de Expertos en Factor de Sostibilidade do Sistema Público de Pensións. A súa participación nestas comisións quedou reflectida en diversos informes clave para a discusión e adopción de decisións políticas, entre eles, o denominado “Código de Bo Goberno: Informe Olivencia” (1998) e “Código Aldama” (2003), como así como o “Informe sobre o factor de sustentabilidade do sistema público de pensións” (2013).
  • O currículo académico de Víctor Pérez-Díaz destaca o respecto e o recoñecemento que impón en institucións nacionais e internacionais, públicas e privadas. Aos méritos da investigación, dirección científica e asesoramento de expertos xa esbozados, cabe engadir a dirección de máis dunha ducia de teses doutorais de sociólogos e politólogos que forman parte na actualidade do persoal docente e investigador de diversas universidades españolas e estranxeiras.
Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política 2014

Se a lucidez intelectual, a prudencia no criterio e a temperanza de espírito son calidades inestimables para un académico en calquera momento, o seu valor medra en tempos de axitación social e incerteza política, dos que non falta a historia española contemporánea, nin está presente a historia contemporánea. Víctor Pérez-Díaz demostrou estas calidades en máis de cen textos publicados, así como en innumerables intervencións públicas, sobre practicamente todas as dimensións da sociedade. A coherencia e continuidade da súa traxectoria académica, e a ampla difusión da súa obra en España e no estranxeiro, valeronlle diversas distincións en Europa e Estados Unidos. O Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política 2014, organizado polo Centro de Investigacións Sociolóxicas, súmase ao amplo recoñecemento dunha traxectoria docente e investigadora, tan produtiva como sólida, que abarca máis de medio século.

Os que seguimos de preto a intensa actividade intelectual de Víctor Pérez-Díaz coincidimos en destacar a influencia dos seus escritos, das súas clases e da súa conversa na nosa forma de practicar a socioloxía e de entender a sociedade. Unha socioloxía comprometida por comprender os problemas en toda a súa complexidade que, en lugar de fragmentalos artificialmente, sitúaos en amplos marcos temporais e espaciais que favorecen as comparacións. E unha sociedade de cidadáns que pensa e actúa de acordo coas súas preferencias e intereses, pero tamén cos seus valores culturais, e que historicamente conseguiron avanzar a través de procesos de aprendizaxe colectiva totalmente alleos a grandes proxectos de enxeñería política e social.

Tomando a sociedade civil nun sentido amplo como un referente analítico e normativo, tal e como a conciben os ilustrados escoceses do século XVIII, a socioloxía de Víctor Pérez-Díaz estuda a realidade social investigando os motivos e as vivencias de quen a conforma, e o significado. que dan ás súas accións. E faino non só por convicción científica, senón tamén por convicción cívica: a sociedade debe ser escoitada e dotada de acceso a unha información plural e veraz, que lle permita deliberar e tomar decisións razoables, non estar protexida nin sometida a unhas normas máis ou menos racionalistas. plans.membros ben intencionados de “as elites do día”, como adoita chamalos. Só merecen o respecto e o apoio dos cidadáns as elites tan conscientes dos seus propios límites como da fraxilidade e continxencia da democracia, que se senten parte da sociedade civil e non portadoras dun proxecto moral por riba dela.

A través da publicación das súas reflexións e análises, da súa xenuína vontade de conversa e debate, Víctor Pérez-Díaz conseguiu crear e consolidar ao longo das últimas décadas unha comunidade intelectual aberta, formada polos seus alumnos, compañeiros e amigos. , que comparten. o interese por razoar e debater os asuntos públicos con liberdade, honestidade e confianza, orientándose á procura dunha verdade máis provisional que concluínte, sempre irredutible a lemas e consignas. Nun país como o noso, este é un logro raro. Por iso, Víctor Pérez-Díaz merece un agradecemento específico, que se suma ao que esperta todo o esforzo biográfico e o compromiso humanístico posto para desenvolver o seu pensamento, construír os seus argumentos e ensinar e difundir os resultados da súa investigación. Grazas Víctor.