Rafael Pardo Avellaneda

Biografía

Rafael Pardo Avellaneda, é licenciado e doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidade Complutense, obtendo o premio extraordinario de licenciatura e doutoramento (1976 e 1985). Profesor titular da Facultade de Ciencias Políticas e Socioloxía da Universidade Complutense (1987-1991). Bolseiro Fulbright-MEC no MIT (1987 a 1989). catedrático de Socioloxía, UNED (1991-93); catedrático de Socioloxía da Universidade Pública de Navarra (1993-1996); Visiting Scholar (1996) e Visiting Professor (1998), Universidade de Stanford; A1 Investigador do Instituto de Economía, Xeografía e Demografía do CSIC (1996-2000); Presidente da Presentación de Ciencias Sociais da Axencia Nacional de Avaliación e Prospectiva (1996-1998); Membro do Consello Editorial da Revista ARBOR (CSIC) durante unha década; Membro do Consello de Redacción da RIS durante tres anos; investigador principal do estudo INTEL nos Estados Unidos, “American Views and Uses of Technology” (1996); Membro do Consello Consultivo da Universidade Autónoma de Madrid (2009-presente); Membro do Comité Científico Asesor do CSIC (desde 2010 ata a actualidade); Membro do Consello de Redacción da Revista de Comunicación Científica (2010-presente), Membro de Honra da Sociedade Española de Bioquímica e Bioloxía Molecular (SEBBM, 2022). Director da Fundación BBVA desde 2001 ata a actualidade.

As súas principais liñas de investigación son: as organizacións empresariais e o seu papel na modelización das relacións laborais; dimensións sociais e organizativas das tecnoloxías da información; A Intelixencia Artificial e as súas dimensións sociais; a innovación; organizacións en rede; a análise comparativa da cultura científica e das actitudes cara á ciencia nas sociedades avanzadas; valores, cosmovisións e actitudes ante a biotecnoloxía, a clonación, as células nai, a bioloxía sintética e o medio ambiente; relacións de bioética empírica e análise social; metodoloxía e técnicas estatísticas en ciencias sociais. Realizou 29 enquisas (19 internacionais) sobre valores, cultura científica, cultura ambiental, confianza e asociacionismo, perfís sociais e valores dos estudantes universitarios.

Coautor de tres libros internacionais (1997, 2003, 2009) e de máis de cincuenta artigos e capítulos, a gran maioría deles en revistas e obras internacionais, de gran repercusión na literatura internacional especializada. Coeditor con E. Lamo de Espinosa e J. Tusell do libro Entre dous séculos. Reflexións sobre a democracia española (1996) e con M. Garcia Ferrando, Ecoloxía, relacións laborais e empresa (1994). Con Michael Greenacre desenvolveu as variantes da técnica de Análise de Correspondencias, “Simple Subset Correspondence Analysis” e “Multiple Subset Correspondence Analysis”, dispoñibles nos paquetes estatísticos R e XLSTAT para a análise de subconxuntos dunha distribución de datos.

Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política 2022

 

Señor, Maxestade, a túa presenza hoxe neste evento académico que premia aos mellores das súas áreas de coñecemento é sempre unha honra e unha alegría. Moitas grazas sempre.

conselleiro de Presidencia, Xustiza e Relacións cos Tribunais; Presidente do CIS, autoridades académicas, xurados, galardoados, compañeiros, convidados distinguidos:

É un pracer e un privilexio para min pronunciar unhas breves palabras de laudatio para Rafael Pardo, galardoado co Premio Nacional de Socioloxía e Ciencias Políticas 2022 polo xurado de académicos designados polo CIS.

Permíteme primeiro facer unha nota persoal. Sempre lembro a chegada de Rafael Pardo a un Seminario de metodoloxía e ideas, na segunda metade dos anos setenta, na Facultade de Ciencias Políticas e Socioloxía; Alí lemos clásicos antigos e modernos nun pequeno e heteroxéneo grupo (que durou varios anos); Quizais Rafael foi o máis novo que se incorporou no momento en que con alegría comezamos a estudar.
ao gran clásico da filosofía, Immanuel Kant. Aquel mozo un tanto tímido e discreto falaba con sinxeleza, sabedoría e brillantez, sen perder un chisco de ironía e natural afabilidade. O máis admirable dende o principio foi a precisión e riqueza da linguaxe, unha arquitectura conceptual que foi medrando ao longo dos anos. Unha conceptualización da realidade e a súa interacción coas ciencias -naturais e sociais- e co coñecemento.

Dende entón, ademais de seguir a súa traxectoria académica e profesional, mantivemos un diálogo constante no que os libros, as ideas, a filosofía, a ciencia en xeral e as ciencias sociais en particular, así como os temas do ámbito público, foron elementos recorrentes. . Sen prexuízo das traxectorias específicas de cada un, compartimos sistemas de coordenadas para analizar cuestións da actualidade, dando sempre un rodeo polo universo das ideas e das teorías.

Rafael Pardo, licenciado e doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía, en ambos casos con premio extraordinario, formouse inicialmente na devandita Facultade de Ciencias Políticas e Socioloxía, cando a socioloxía comezaba entre nós e se institucionalizou no noso país. Foi unha facultade que tamén estivo moi influenciada pola historia, o dereito e a economía, con grandes profesores e unha historia de resistencia dende mediados dos sesenta e de fomento da liberdade de pensamento e a apertura ao exterior. Nos anos setenta seguíronlle grandes mestres como [Díez del Corral, D. Luis García Valdeavellano, Maravall Casesnoves,...] [xunto con algúns sociólogos que adquiriran formación especializada en universidades americanas e francesas]. Foron anos nos que o contexto político seguiu incidindo no que acontecía nas aulas e fóra delas, nos que o chamado marxismo occidental -francés e italiano, principalmente- influíu nos debates e as directrices. O gañador, que coñecía esta literatura, tamén se interesou pola obra de Max Weber e sobre todo pola filosofía política e a metodoloxía de Karl Popper, á que dedicaría a súa tese de doutoramento. Neses anos vinculase cunha influencia externa, a da escola de lóxica e filosofía da ciencia e da linguaxe de Manuel Garrido e o seu discípulo Alfonso García Suárez. Son os anos da revista Teorema (aínda dá ilusión ver a estantería
dos lombos amarelos da revista que abría portas intelectuais e científicas), na que os grandes autores anglosaxóns da tradición analítica ofrecían perspectivas completamente distintas ás da estancada filosofía oficial, e que confluían con cuestións de ciencia e coñecemento científico de a sociedade. Rafael Pardo foi tamén pioneiro no seu interese pola informática, seguindo os cursos que se imparten no Centro de Informática da Universidade Complutense, aos que asistiron especialmente físicos e matemáticos.

O premiado ingresou no Departamento de Estrutura Social como profesor axudante dirixido polo profesor Salustiano del Campo, adscrito fundamentalmente á materia de Organizacións Formais e subsidiariamente á de Estrutura Social. Alí iniciou a investigación empírica a través de enquisas, colaborando con Robert Martínez, discípulo de Juan Linz, que chegou desde Estados Unidos para realizar o primeiro estudo da estrutura e funcións das organizacións empresariais agrupadas na CEOE. Co doutor Martínez publicaría algúns artigos e capítulos
dedicado ás organizacións de representación de intereses, ampliado posteriormente á análise do paradigma corporativista no marco dun gran estudo internacional dirixido por Schmitter e Streeck e en España polo profesor Pérez Díaz. Esta liña sería posteriormente ampliada por Rafael Pardo, en colaboración co doutor Fernández Castro, aos sindicatos e ao sistema de relacións laborais.

As súas estadías de varios anos en universidades americanas, primeiro no Massachusetts Institute of Technology de 1987 a 1989 como Fulbright Scholar e en Stanford, primeiro como Visiting Scholar en 1996 e máis tarde como Visiting Professor en 1998, en ambos casos no marco dos programas denominados Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade, son indicativos dos seus intereses e especialización: a análise social e interdisciplinar da ciencia e da tecnoloxía e en particular da intelixencia artificial e as ciencias da vida. Nos Estados Unidos deseñou para o
A empresa INTEL un estudo sobre a visión e os usos da tecnoloxía por parte da sociedade estadounidense, con motivo do lanzamento do procesador Pentium. O resultado desta etapa son varios centos de páxinas escritas por Rafael Pardo, dedicadas á intelixencia artificial (entre elas, máis de 100 páxinas escritas e publicadas en 1993 nun libro do CIS, editado por Emilio Lamo e J E. Rodríguez Ibañez) e outras en a Revista de Occidente e en Arbor.

Un dos focos máis salientables dos seus traballos de investigación e publicacións foi o estudo comparativo da cultura científica e tecnolóxica de diversas sociedades, con algunhas obras pioneiras moi citadas na literatura internacional, que forman parte da literatura canónica da materia. Participou xunto con outros catro científicos sociais doutros países no deseño da primeira gran enquisa da Comisión Europea sobre cultura científica en Europa, publicou un libro e varios traballos e capítulos en libros internacionais con figuras de referencia como Jon Miller.
e Fujio Niwa sobre o perfil comparativo de coñecementos, valores e actitudes cara á ciencia en Europa, Estados Unidos, Xapón e Canadá. Tamén colaborou e publicou con destacados investigadores biomédicos, como o profesor Schnieke (asinante do traballo sobre a clonación da ovella Dolly), sendo coautor de tres libros internacionais sobre temas relacionados coas ciencias da vida, artigos e capítulos.
diversa, a última publicada hai uns meses nun libro internacional baixo o título “The moral status of the embryon and its uses: bioethics and social perceptions”, que ilustra moi ben o seu interese por tratar as facetas sociais dos desenvolvementos científicos de fronteira e facéndoo en , nalgúns casos, mediante colaboracións interdisciplinares.

O seu continuo interese pola metodoloxía levouno tamén a desenvolver co profesor de Estatística da Universidade Pompeu Fabra, Michael Greenacre, unha variante da técnica estatística da Análise de Correspondencias utilizada en numerosas disciplinas, que permite a súa aplicación a subconxuntos dunha distribución de datos. . Esa variante está dispoñible nos paquetes estatísticos R e XLSTAT.

Rafael Pardo foi profesor da Universidade Complutense e da UNED, catedrático de Socioloxía da Universidade Pública de Navarra e investigador A1 (equivalente a profesor investigador) no Instituto de Economía, Demografía e Xeografía do CSIC. Durante dúas décadas dirixe a Fundación BBVA, impulsando un programa de apoio e recoñecemento á ciencia en numerosos ámbitos, eses magníficos premios Fronteiras do Coñecemento (que se converteron en precedentes dos Premios Nobel) e outros programas como as Bolsas Leonardo. No seu
Este traballo distinguiuse por tratar de xeito centralizado as facetas sociais da ciencia e a tecnoloxía, por cuestións emerxentes e innovadoras, por facelo no espazo internacional e por unirse sempre a unha combinación de teoría e análise empírica.

Resumo e conclusión: Un científico social coñecido internacionalmente polos seus compañeiros e unha persoa que conxuga intelixencia, coraxe e humanidade no máis alto grao de excelencia. Sempre aprendes cando falas e conversas con Rafael, ou les para el; Sempre sorprende revelando os camiños transversais e as interseccións que son posibilidades para unha comprensión máis profunda do tema en cuestión; sempre esa capacidade de conceptualizar e interactuar entre datos sobre a realidade e análise e conceptos. Como dicía Albert Camus dun dos seus profesores: "Hai xente que xustifica o mundo, que axuda a vivir". Rafael Pardo é un deles. Moitos parabéns.

Moitas grazas, Señor, por estar connosco.

Moitas grazas a todos.

Carmen Iglesias
Director da Real Academia da Historia
Académico titular da Real Academia da Lingua.

 

Acceso a contidos multimedia