Atrás

O CCI sitúase en 84,5 puntos en abril, dous puntos máis que en marzo

Madrid, 13 maio 2024

Nota Informativa

  • O Índice de Confianza do Consumidor aumenta 11,6 puntos con respecto a abril do ano pasado e alcanza o mellor resultado de 2024
  • O índice de situación actual alcanza os 77,6 puntos
  • A valoración das expectativas futuras refórzase en 91,4 puntos

A confianza dos consumidores sitúase en 84,5 puntos, o que supón 2 puntos máis que a cifra do mes anterior. Este incremento do índice débese á evolución dos seus dous compoñentes: por unha banda, a valoración da situación actual sobe 1,7 puntos e, por outra, a valoración das expectativas crece 2,3 puntos, con respecto ao mes de marzo.

En relación ao mes de abril do ano anterior, a evolución interanual do CCI tamén é positiva: aumenta 11,6 puntos. Esta mellora débese ao incremento de 14,8 puntos na valoración da situación actual no último ano e a unha mellora de 8,3 puntos nas expectativas futuras con respecto a abril de 2023.

En canto ao índice de valoración da situación actual, alcanza este mes os 77,6 puntos, cun crecemento de 1,7 puntos en relación ao obtido o pasado mes de marzo. Isto supón un incremento en termos relativos na evolución dos seus tres compoñentes: a valoración da situación económica actual sobe 3 puntos con respecto ao mes de marzo, situándose en 67,6 puntos; mentres que a valoración da situación dos fogares crece 1,2 puntos, chegando aos 85,6 puntos e a valoración do mercado de traballo alcanza os 79,7 puntos, o que supón un lixeiro incremento con respecto a marzo de 0,8 puntos.

O Índice de Expectativas alcanza este mes de abril os 91,4 puntos, un resultado 2,3 puntos superior aos 89,1 puntos rexistrados no mes de marzo, o que supón un incremento do 2,6% en termos relativos. Este resultado débese á evolución dos seus tres compoñentes: a valoración da evolución da economía no futuro con 83,2 puntos amosa un incremento de 3,2 puntos con respecto a marzo, a valoración da situación futura dos fogares presenta un lixeiro incremento de 0,3 puntos. puntos, chegando aos 103,9 puntos e as expectativas sobre o futuro do mercado laboral aumentan 3,5 puntos, ata alcanzar os 87,1 puntos neste mes de abril.

Os datos do CIS ICC baséanse nunha mostra representativa da poboación española de 3.006 entrevistas realizadas entre o 22 e o 24 de abril.

 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.

C/ Montalbán, 8
28014 Madrid
Email: comunicacion@cis.es
Tlf.: 91.580.76.25
Fax: 91.531.81.31

icono Compartir ligazónCompartir ligazón

icono x (twitter)X (Twitter)