Información General

As publicacións científicas representan un ámbito particular de actividade editorial que, para o seu recoñecemento no ámbito académico e investigador, debe cumprir con procedementos e estándares de calidade. Neste sentido, o CIS axusta os seus procesos de selección e edición de manuscritos aos estándares establecidos pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT), a Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA) e a Unión de Editorial Universitaria Española (UNE). , a partir da selección baseada en avaliadores realizada por especialistas externos á entidade editora (por revisión).

O CIS conta cun catálogo de publicacións con máis de 600 títulos organizados en dez coleccións, de temática variada. Conta cunha revista científica trimestral REIS, Revista Española de Investigación Sociológica, indexada nos principais repositorios internacionais.

Tamén se publican anuarios, que recollen os datos obtidos en barómetros de opinión realizados ao longo do ano.

Todo este listado de publicacións pódese adquirir a través da nosa Libraría, en formato papel ou electrónico, e algunhas destas publicacións e coleccións xa están dispoñibles en aberto na nosa sección da biblioteca.

No apartado de publicacións históricas pódese consultar libremente o contido da Revista Española de Opinión Pública (REOP), antecesora do REIS, e os datos dalgúns estudos de opinión pública.