Bolsas de formación


O programa de Bolsas de Formación para Posgraos en Materias de Interese para a Axencia ten como obxectivo contribuír á formación dos profesionais na elaboración e análise de datos estatísticos. Durante a súa estancia no Centro de Investigacións Sociolóxicas, os bolseiros coñecen de primeira man o proceso de elaboración de información estatística e o desenvolvemento, dende os seus primeiros pasos, dun proxecto de investigación cuantitativa.

A Orde PCM/918/2020 , do 21 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión polo Centro de Investigacións Sociolóxicas de bolsas de formación para posgraos en materias de interese para o Centro de Investigacións Sociolóxicas, BOE número 259, do 30 de setembro de 2020, aproba o novo regulamento. bases para a concesión destas bolsas polo CIS.

Última edición (2024)

Resumo da convocatoria

Anuncio
Resolución pola que se convoca a Presidencia do CIS.
Obxecto
Formación de posgraos nos métodos e técnicas empregados na investigación social aplicada mediante a participación nas tarefas de investigación e actividades formativas do CIS.

Toda a tramitación realizarase, segundo consta na Resolución da convocatoria, a través da sede electrónica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Relacións cos Tribunais: https://mpr.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/ 648/solo ida/2781/

Número de axudas e contía
10 bolsas.
Requisitos
Título de graduado ou licenciado ou título estranxeiro homologado, obtido dentro dos 4 anos anteriores á data de publicación da convocatoria. Valoración media de polo menos 1,8.
Documentación necesaria
Solicitude (complete o anexo I , o anexo II ); Curriculum vitae (máximo 6 páxinas); certificación académica oficial coas cualificacións obtidas e acreditación dos méritos do currículum vitae.
Data límite de presentación de solicitudes
COMEZA O PRAZO: 10 de outubro.

O PRAZO REMATA: 31 de outubro.

Situación actual

Resolución do Centro de Investigacións Sociolóxicas de concesión de 10 bolsas de formación para posgraos para o ano 2024

Secretaría e información

Para calquera información adicional, pode dirixirse ao Servizo de Fomento da Investigación:

fomento_investigacion@cis.es