Catálogo de estudos

Este espazo acolle todos os estudos, cuantitativos e cualitativos, realizados polo CIS desde a súa creación en 1963, unha vez rematado o proceso de elaboración técnica e realizadas as tarefas de control de calidade, validación e anonimización dos datos, catalogación e informática. cargar na súa base de datos.

Neste repositorio pódese consultar a ficha completa de cada estudo, a documentación dispoñible e mesmo navegar polas preguntas do cuestionario e os resultados das variables coa posibilidade de crear referencias cruzadas in situ do mesmo, así como acceder á hora. serie de variables.

Entre os ficheiros que se poden descargar están os cuestionarios empregados, a ficha técnica, os resultados e verificacións cruzadas das variables, así como o ficheiro de microdatos, ademais da información adicional que se considera conveniente para unha maior comprensión e tratamento adecuado da estudos.