Juan Diez Nicolás

Biografía

 • Juan Díez Nicolás naceu en Madrid. Entre 1948 e 1955 estudou bacharelato no Instituto Nacional de Educación Secundaria “Ramiro de Maeztu” de Madrid, onde foi profesor de inglés entre 1956 e 1961.
 • Antes de rematar a súa licenciatura, obtivo cualificacións como American Field Service Scholarship in Oswego (Oregon) 1955-56; o título de LOHS High School en 1956; e o Diploma “Degré Superior” en Lingua e Civilización Francesas polas Universidades de Toulouse e Burdeos en 1958.
 • Posteriormente licenciouse en Ciencias Políticas pola Universidade Complutense de Madrid en 1960, obtendo o Premio Nacional de Fin de Grao nese mesmo ano e o Premio Extraordinario de Bacharelato en 1961. Así mesmo en 1961 obtén o Diploma pola Escola de Organización Industrial de Madrid (especialidade empresas).
 • En 1962 obtivo o Máster en Socioloxía pola Universidade de Michigan, e o status de Bolseiro Fulbright da devandita universidade durante o período de tres anos 1961-63.
 • En 1967 obtén o título de Doutor en Ciencias Políticas pola Universidade Complutense de Madrid.
 • Entre 1963 e 1969 ocupou os cargos de Cofundador, Director Técnico e Secretario Xeral do Instituto Nacional de Opinión Pública dependente do Ministerio de Información e Turismo.
 • Entre 1970 e 1971 exerceu como Asesor na Dirección Xeral de Urbanismo e como Fundador e Secretario da Comisión Interministerial de Acondicionamento do Medio Ambiente, dependente da Consellería de Vivenda. Así mesmo, en 1970 foi nomeado secretario de Ciencias Sociais da Fundación Juan March, cargo que ocuparía ata 1979.
 • Entre 1971 e 1973 desenvolveu unha ampla actividade académica e foi nomeado sucesivamente Profesor Titular de Socioloxía pola Universidade de Granada e a Universidade de Málaga; Profesor contratado na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade Autónoma de Madrid e Profesor contratado na Facultade de Ciencias Políticas e Socioloxía da Universidade Complutense de Madrid.
 • Nese mesmo período foi nomeado Vicerreitor da Universidade de Málaga, ocupando anteriormente o cargo de Vicedecano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Málaga.
 • Entre 1973 e 1974 ocupou o cargo de director xeral de Ordenación Social e secretario da Comisión Interministerial de Medio Ambiente (CIMA), dependente da Consellería de Urbanismo.
 • En 1974 desenvolve a súa actividade como Fundador e Director Xeral do Instituto Nacional de Ciencias da Educación (INCIE), dependente do Ministerio de Educación e Ciencia, ata 1976. Tamén foi nomeado Conselleiro Nacional de Educación, Procurador das Cortes Españolas e Reitor. da Universidade.Educación Nacional a Distancia (UNED).
 • En 1975 obtén a condición de Catedrático de Socioloxía e fundador do Departamento de Ecoloxía Humana e Poboación da Facultade de Ciencias Políticas e Socioloxía da Universidade Complutense de Madrid.
 • Entre 1976 e 1979 ocupou importantes cargos na Administración Pública como Director Xeral do Instituto de Opinión Pública e Fundador e Director Xeral do Centro de Investigacións Sociolóxicas, dependente do Ministerio da Presidencia. Entre 1979 e 1981 ocupou o cargo de subsecretario de Ordenación do Territorio e Medio Ambiente así como presidente do CIMA no Ministerio de Fomento e Urbanismo.
 • Tras ser nomeado Secretario Nacional de Información e membro do Consello Político do Sindicato Centro Democrático, en 1982 foi nomeado Coordinador de Asesores do Vicepresidente Primeiro de Asuntos Políticos do Goberno de España e posteriormente, nese mesmo ano, Vicepresidente. e membro da Mesa do Comité Europeo de Poboación do Consello de Europa ata 1985, ano no que ocupou a Presidencia do devandito organismo ata 1987. Así mesmo, de 1982 a 1991, ocupou a Presidencia da Comisión de Estatística das Administracións Públicas, e ata 1992 a Presidencia do seminario “Sociedade e Forzas Armadas” no Instituto de Estudos Estratéxicos CESEDEN dependente do Ministerio de Defensa.
 • Entre 1990 e 1996 ocupou o cargo de Fundador-Director do Centro de Investigación sobre a Realidade Social (CIRES). Así mesmo, en 1995, pasou a formar parte do grupo de expertos que redactou a proposta sobre a “Factibilidade dunha Enquisa Social Europea.
 • Entre 1992 e 1996 ocupou o cargo de vicepresidente do Consello Económico e Social na Comunidade de Madrid e en 1995 foi nomeado presidente da Federación Española de Socioloxía ata 1978.
 • Outros cargos importantes desempeñados foron: Membro do Consello de Administración do Centro Roper da Universidade de Connecticut (1997-2000); Presidente do Foro de Integración Social de Inmigrantes do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (1999-2001); Vicepresidente de Membresía e Finanzas da Asociación Internacional de Socioloxía (1998-2002); Membro do Comité de Sabios para o Diálogo entre os Pobos e as Culturas do Mediterráneo (2002-2004); Membro da Comisión de Expertos para o Estudo da “Dependencia en España” (2003-2004); e Membro do Grupo de Expertos en Diversidade Cultural e Desenvolvemento PNUD/España Fondo de Consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio das Nacións Unidas, desde 2007.
 • Desde 1961 publicou 32 libros e máis de 250 capítulos de libros e artigos en revistas profesionais. Entre as máis recentes destacan: “Ciencia Social Multidimensional” (con varios autores) (2009), “A Seguridade Subxectiva en España” (2011), “¿Retorno aos valores materialistas? O dilema entre seguridade e liberdade nos países desenvolvidos (2011)” e “A sociedade española ante a crise” (2012).
 • Obtivo numerosas bolsas de investigación nacionais e estranxeiras, sendo a máis recente obtida da Comisión Europea, Programa FP-7: “Transformacións políticas e sociais no mundo árabe”, para o trienio 2013-2015. Tamén contou co apoio do Ministerio de Ciencia e Innovación, a Fundación SIDA, a Fundación Telefónica de Marrocos, a Fundación FOESSA, a Fundación Juan March, a Fundación Ford e o Population Council of America.
 • Ao longo da súa traxectoria foi galardoado con numerosas condecoracións e honras, entre as que destacan a Mención ao Mérito Civil (1964), o Premio de Investigación do CSIC Diego Saavedra Fajardo (1970); a Gran Cruz do Mérito Militar con Insignia Branca (1971); a Medalla de Ouro da Universidade Nacional de Educación a Distancia (1992); a Cruz do Mérito Naval (1994); o Premio Hidalgo á Presenza Xitana (1998); a Medalla ao Mérito Constitucional (2011); o Doutor Honoris Causa en Ciencias Políticas e Socioloxía pola UNED (2012); a condición de reitor de honra da UNED (2012); e o Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política do Centro de Investigacións Sociolóxicas (2012).
 • Outras actividades actuais son as do Presidente-Fundador de Análise Económica e Política Sociolóxica SA (ASEP) e da Fundación para a Análise e Difusión de Datos da Investigación Social (FADDIS), Académica da Academia Europea de Ciencias e Artes, Asesora Permanente na Comité Executivo da World Values Survey e Profesora nos cursos organizados por CESEDEN e ESFAS. Tamén é membro do Colexio Libre de Eméritos, así como de diversas organizacións e consellos de redacción.
 • Tamén actúa como membro de varios grupos de investigación internacionais como o World Values Survey, o International Social Survey Programme, o Comparative Study of Electoral Systems e o Comité Executivo do European Center for Survey Research da Universidade de Aberdeen. Escocia).
Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política 2012

O profesor Juan Díez Nicolás, con perseveranza e continuidade de máis de cinco décadas, con coherencia e admirable exemplaridade, demostrou que o sentido da súa vida foron as ciencias sociais. Certamente a súa biografía móstranos outras facetas importantes. Pero todos eles xiran arredor da súa vocación fundamental e de primeira vez: a de estudoso do home e da sociedade, a de científico social. E é a partir desta autoconcepción dun sociólogo que desempeñará outros papeis, académicos, políticos ou empresariais. Porque o profesor Díez Nicolás foi director xeral, subsecretario, reitor universitario, empresario, e todo iso coa brillantez, rigor e integridade que todos coñecedes; pero sen deixar nunca de ser un estudoso, un investigador, un analista. A súa formación metodolóxica estivo sempre presente na forma de plantexar e afrontar problemas, como o seu particular “fonendoscopio” para escoitar a realidade social e política española, formulando constantemente hipóteses para explicala.

Pero orquestrar na práctica a complexa organización que realiza investigacións non é unha tarefa fácil. E menos aínda se nos remontamos a principios dos anos 60 do século anterior cando o profesor Díez Nicolás, ao seu regreso da Universidade de Michigan, deseñou e puxo en marcha (xunto cos profesores Salustiano del Campo e Luis González Seara) o Instituto de Opinión Pública. , fondo institucional do actual Centro de Investigacións Sociolóxicas. Alí xa se podía ver, ademais da súa preparación científico-técnica, a súa creatividade organizativa e equipos de investigación, a súa capacidade de escoita xenerosa e de apoio ás persoas que dirixía. Lembro aqueles tempos fundacionais da investigación sociolóxica española como de gran efervescencia intelectual e riqueza interdisciplinar. O contexto político máis amplo podería ser autoritario; pero o clima intelectual do Instituto de Opinión Pública era de total liberdade. En boa medida iso foi posible grazas a aquela disposición aberta, interpersoal de acollida, que, como bo cosmopolita, xa amosaba o profesor Díez Nicolás. O pluralismo epistemolóxico, metodolóxico e ideolóxico foi unha experiencia inmediata nas discusións do día a día da investigación.

Ese mesmo patrón de creatividade institucional converterase nun trazo distintivo da súa carreira política. Así, cando foi nomeado director xeral de Ordenación Social, no Ministerio de Planificación e Fomento, deseñou dita dirección xeral coma se dunha Facultade ou Instituto de Ciencias Sociais se tratase, pedindo a colaboración de persoas de moi distinta orientación ideolóxica, pero a nivel vocacional. comprometido coas ciencias.sociais.

E cando en 1973 fundou e puxo en marcha o Instituto Nacional de Ciencias da Educación, iniciou unha serie de investigacións pioneiras na socioloxía da educación, nas que participaron novos investigadores que despois se converterían en máximos especialistas neste campo.

Un modo de actuación similar observa o profesor Díez Nicolás cando exerce como subsecretario da Consellería de Medio Ambiente, onde, poñendo en xogo a súa formación en Ecoloxía Humana, introducirá medidas innovadoras para a súa protección.

A constante subxacente a esta creatividade institucional é, e a convicción de que a ciencia social e o seu discurso introducen, un principio de racionalidade na dirección dos asuntos humanos, incluídos aqueles nos que se producen agudos conflitos de poder e de concepcións do mundo. O profesor Díez Nicolás viviu a política desde o coñecemento sociolóxico, sendo consciente de que este coñecemento ten unha orixe nos intereses e valores da sociedade que a promove e un destino crítico e construtivo desa mesma sociedade. E se a idea dunha ciencia social "pura" xa é unha idea extemporánea, debería asumirse expresamente a súa dimensión práctica. Esta non é só unha cuestión epistemolóxica; Afecta ao propio sentido da identidade profesional dos científicos sociais. Neste punto, unha vez máis, a traxectoria do profesor Díez Nicolás desvelanos de antemán aspectos clave das relacións do científico social coa súa propia sociedade e o seu papel nela.

Un proxecto singular, expresivo da xenerosidade do profesor Díez Nicolás, está a ter impulsado e asumido a dirección de 60 estudos de ámbito nacional, cuxos ficheiros de datos, listos para a súa análise, pon libremente a disposición dos seus compañeiros para que sirvan de base evidencia empírica. das súas investigacións. Nada menos que 60 enquisas con diferentes temáticas monográficos, dende a identidade nacional ata o desenvolvemento moral, a mocidade, etc. Un gran número de publicacións fan referencia ao uso destes datos, o que revela o impacto que este proxecto tivo no desenvolvemento da investigación empírico-cuantitativa en España, e tamén no estranxeiro.

Pero esta é unha pequena parte, limitada a uns anos, dos centos de estudos que o profesor Díez Nicolás dirixiu e levou a cabo ao longo da súa traxectoria profesional. En realidade, nunca deixou de estar á fronte dun Instituto de Investigacións Sociolóxicas, público ou privado. nun proceso permanente de auscultación e análise da realidade social española. Toda esta masa de información, programada e estruturada de xeito sistemático, permitiulle desenvolver non só un coñecemento amplo e ao mesmo tempo preciso da sociedade española, senón tamén esa profundidade e claridade de visión do que hai que facer que chamamos sabedoría, a que chamamos sabedoría. "phronesis". aristotélico (prudencia). Que non é a explicación nomolóxico-dedutivista, senón a análise fundada e concreta da realidade concreta.

Coñezo a traxectoria intelectual e o compromiso universitario do noso profesor dende principios dos anos sesenta, e podo dar fe de que a súa vocación é a Universidade, facer país facendo Universidade.

Estamos ante un sociólogo todoterreo, que se move con seguridade e eficacia por diferentes subcampos da Socioloxía, dende a demografía e a ecoloxía humana, pasando pola socioloxía política, a socioloxía cultural ou a psicoloxía social.

O seu amplo e amplo traballo escrito, en publicacións nacionais e internacionais, móstranos esta variedade de temas, case sempre centrados na base empírica da súa investigación. Nas últimas décadas, a cuestión á que se dedicou con maior intensidade foi o estudo dos valores, xogando un papel central, xunto co profesor Ronald Inglehardt, nunha das liñas de investigación comparada de maior prestixio e repercusión internacional," estudo mundial dos valores.

Coa súa traxectoria de traballo perseverante, innovador, aberto á cooperación e ao compartir, o profesor Díez Nicolás foi poñendo as bases necesarias para o desenvolvemento da socioloxía española e situándoa así ao nivel do seu tempo.