José María Maravall Herrero

Biografía

  • Naceu en Madrid, en 1942.
  • Director do Centro de Estudos Avanzados en Ciencias Sociais do Instituto Juan March en España.
  • Catedrático de Socioloxía da Universidade Complutense de Madrid.
  • Fellow Honorary of St. Antony's College da Universidade de Oxford (1984) e Fellow da British Academy (FBA) (2002).
  • Doutor polas Universidades de Madrid (1969) e Oxford (1975), así como D. Litt. (Hons.) pola Universidade de Warwick (1985).
  • Desde 1973, e en varias ocasións, é investigador no St. Antonys College de Oxford; Profesor Titular da Universidade de Warwick; Profesor invitado no Departamento de Ciencias Políticas da Universidade de Nova York; Profesor invitado no Centro de Estudos Europeos da Universidade de Harvard; Profesor invitado no Departamento de Ciencias Políticas da Universidade de Columbia; e ensinou na Cátedra Jean Monnet do Instituto Universitario Europeo de Florencia.
  • De 1982 a 1988 foi Ministro de Educación e Ciencia de España.
  • Entre outras publicacións escribiu: Dictatorship and Political Dissent (1978), The Politics of Transition (1982), Economic Reforms in New Democracies (con LC Bresser e A. Przeworski) (1993); The Results of Democracy (1995), Regimes, Politics, and Markets (1997), Democracy and the Rule of Law (con A. Przeworski) (2003), The Control of Politicians (2003) and Controlling Governments (con I Sánchez-). Cuenca) (2007). Tamén publicou en revistas de socioloxía e ciencias políticas de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Italia e outros países.
  • Ten as Grandes Cruces de Carlos III (1989) e de Afonso
Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política 2007

José Mª Maravall Herrero naceu en Madrid en 1942.

Licenciado en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid, é doutor en Dereito por esa Universidade (1969) e doutor en Socioloxía pola Universidade de Oxford (1975), así como doutor en Licenciatura pola Universidade de Warwick (1985).

É Fellow Honorary of St. Antony's Collage, Universidade de Oxford (1984) e Fellow da British Academy (FBA) en 2002.

Obtivo a Cátedra de Socioloxía da Universidade Complutense de Madrid en 1981 e, dende entón, desenvolveu un amplo labor docente. Antes, e reiteradamente dende 1973, visitou para impartir cursos, conferencias, etc. St. Antony's Collage da Universidade de Oxford, a Universidade de Warwick, o Departamento de Ciencias Políticas da Universidade de Nova York, o Centro de Estudos Europeos da Universidade de Harvard, o Departamento de Ciencia Política da Universidade de Columbia e a Cátedra Jean Monnet de Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Desde 1992 é Director do Centro de Estudos Avanzados en Ciencias Sociais do Instituto Juan March.

De 1982 a 1988 ocupou a carteira ministerial de Educación e Ciencia en España.

Ten un longo traballo bibliográfico en castelán e inglés, destacando as seguintes publicacións: Dictadura e disidencia política (1978), The Politics of Transition (1982), Economic Reform in New Democracies -con LC Bresser e A. Przeworski- (1993), Os resultados da democracia (1995), Réximes, política e mercados (1997), Democracia e Estado de Dereito -con A. Przeworski- (2003), O control dos políticos (2003), Controlando os gobernos -con I. Sánchez Cuenca-. (2007), etc.

Está en posesión das Grandes Cruces de Carlos III e Afonso X o Sabio, e é Chevalier des Palmes Academiques (Francia).