Normativa

Datu Integratuen Fitxategia Ikerketa Soziologikorako Zentroarena da. Beraz, erakunde honen jarduera arautzen duen araudi guztia aplikagarri zaio (ikus www.cis.es ). Zehazki:

  • Abenduaren 19ko 39/1995 Legea , Ikerketa Soziologikoen Zentroaren Antolamenduari buruzkoa, zentroaren jarduera zientifikoaren emaitzen erabateko gardentasuna eta publikoa eskuratzea bermatzen duena.
  • Ikerketa Soziologikoen Zentroak bere eginkizunak beteko ditu bere ekintzetan objektibotasun eta neutraltasun printzipioen arabera, bere datuetara iristeko berdintasuna eta herritarren eskubideak eta sekretu estatistikoa errespetatuz, 12/1989 Legean xedatutakoa aintzat hartuta. , maiatzaren 9koa, Estatistika Funtzio Publikoarena (4, 13, 19 eta 21. artikuluak), eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan , Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoak, mugei buruzkoa. informatika eta datu pertsonalen tratamendu automatizaturako beste teknika eta bitarteko batzuk erabiltzeari buruzkoa, pertsona fisikoen ohorea, pertsonala eta familia-intimitatea eta haien eskubideen erabateko erabilera bermatzeko.