Aholku Batzordea

Aholku Kontseiluaren eginkizunak hauek izango dira:

 • Zentroko ikerketa-proiektu eta lan-programei buruzko aholkularitza ematea.
 • Ikerketa Soziologikoen Zentroak egiten duen jarduera zientifikoaren berri izatea, Sail bakoitzak egindako txostenak ezagutzea eta, hala badagokio, jarduera horrekin lotutako proposamenak egitea.
 • Aholkularitza ematea bere Lehendakariak, bere ekimenez edo botere publiko ezberdinek, zentroaren jarduera-esparruarekin zerikusia duten gai guztietan.

Aholku Kontseiluaren egungo osaera:

 • D. José Félix Tezanos Tortajada, Aholku Kontseiluko presidentea.
 • D. Pablo Torres Paniagua, Aholku Kontseiluko idazkaria.

Unibertsitateko Irakasle Titularrak edo Unibertsitate Kontseiluak proposatutako Irakasleak:

 • Esther del Campo andrea Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko Zientzia Politikoetako katedraduna.
 • Mª Ángeles Durán Heras andrea, CSICeko Ekonomia, Geografia eta Demografia Institutuko Soziologiako katedraduna eta Ikerketa irakaslea.
 • D. Francisco José Llera Ramo, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako Katedraduna.
 • D. Juan Montabes Pereira, Granadako Unibertsitateko Zientzia Politiko eta Administrazioko katedraduna.
 • Luisa Carlota Solé i Puig andrea, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Soziologiako katedraduna.
 • D. Manuel Villoria Mendieta, Madrilgo Rey Juan Carlos Unibertsitateko Zientzia Politiko eta Administrazioko katedraduna.

Ikerketa Soziologikorako Zentroaren lehendakaritzaren ekimenez zientziaren arloan prestigio aitortua duten pertsonak:

 • Inés Alberdi Alonso andrea, Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko Soziologiako katedraduna.
 • D. Gabriel Colomé, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Soziologiako irakasle titularra.
 • D. Rodolfo Gutiérrez, Oviedoko Unibertsitateko Soziologiako katedraduna.
 • D. Emilio Lamo de Espinosa eta Michels de Champourcin, Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko Soziologiako katedraduna.
 • Constanza Tobio Soler andrea, Madrilgo Carlos III.a Unibertsitateko Katedraduna.

Aholku Kontseiluaren bileretara joango dira, ahotsarekin, baina botorik gabe:

 • Estatistikako Institutu Nazionaleko ordezkari bat eta Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseiluko beste bat, dagozkien organoetako lehendakariek izendatuta.
 • Ikerketa Soziologikoko Zentroko Departamentuetako Zuzendaritzak, bai eta zentroko Lehendakaritzako arduradunak deitzen dituen erakundeko gainerako langileak ere.