World Social Science Forum 2013

Social Transformations and the Digital Age

Montreal, Canadá - 13 ao 15 de outubro

 

O CIS participa por primeira vez o World Social Science Forum (WSSF, Foro mundial de Ciencias Sociais), organizado polo International Social Science Council da UNESCO (Consello internacional de Ciencias Sociais).

O tema monográfico desta edición do WSSF foron as transformacións sociais na era dixital. Asistiron máis de 800 delegados de países europeos, americanos, latinos, asiáticos e africanos.

No marco do WSSF2013 o CIS organizou a sesión de traballo "Digital Technologies and Digital Data ás Strategic Research Materials for the Social Science" (Tecnoloxía e datos dixitais como material de investigación estratéxico nas ciencias sociais), baixo a coordinación do profesor Manuel Fernández Esquinas (IESA).

O CIS presentou a súa base de datos de estudos, como exemplo de datos accesibles e gratuítos, enlazando así cun dos temas máis debatidos en diferentes sesións do foro, que se refiren á accesibilidade aos datos que se producen no ámbito das ciencias sociais.

A participación no WSSF forma parte da estratexia de internacionalización que está a levar a cabo o CIS. O WSSF ten como principal obxectivo tratar temas de relevancia no mundo das ciencias sociais, así como canalizar os traballos e reflexións que xorden nas diferentes institucións e organismos que desenvolven a súa actividade nestes ámbitos.

Pode obterse máis información sobre o WSSF en: http://www.wssf2013.org/social-transformations-and-dixital-age

E sobre a sesión organizada polo CIS en: http://www.wssf2013.org/panel-comit%C3%A9/digital-technologies-and-digital-data-strategic-research-materials-social-sciences.

WSSF2013_1 WSSF2013_2

arrow_back