O CIS asina con diversas universidades españolas un convenio de colaboración de prácticas na entidade para másteres e posgraos

O Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) asinou con diversas universidades españolas un convenio de colaboración para a realización dun "Programa de Prácticas" dirixido aos alumnos de Posgrao e/ou Máster das devanditas universidades.

As prácticas consistirán na realización de determinadas actividades en materia de investigación sociolóxica, administración, documentación, edición e banco de datos, así como de calquera outra actividade práctica relacionada coas funcións normativas do CIS.

No devandito convenio o CIS define o perfil requirido do estudante universitario que acollerá en prácticas, así como as tarefas a realizar por este durante o período que se determine, que non será superior a catro meses. As prácticas non serán remuneradas.

Pola súa banda, a universidade comprométese a realizar a correspondente difusión entre os alumnos de todos os másteres e posgraos que xulgue axeitados en función do perfil da práctica e o CIS seleccionará os candidatos entre as propostas presentadas pola universidade. Perfís de prácticas solicitados.

As prácticas divídense en tres períodos que coincidirán aproximadamente co calendario universitario.

Os másteres e posgraos interesados en participar nestas prácticas, a partir do terceiro cuadrimestre do ano e que estean relacionados coas áreas de interese do CIS poden poñerse en contacto co organismo en: presidencia_cis@cis.es

arrow_back