Avance de resultados do estudo 2994 Opinión pública y política fiscal (XXX)

Preséntase o avance provisional de resultados do estudo 2994, Opinión pública y política fiscal (XXX):