Avance de resultados do estudo 2953 Opinión pública y política fiscal (XXIX)

Preséntase o avance provisional de resultados do estudo 2953, Opinión pública y política fiscal (XXIX):