I Premio ao Mellor Artigo Publicado na REIS

O Centro de Investigacións Sociolóxicas anuncia a creación, con carácter anual, do Premio ao Mellor Artigo Publicado na REIS. Con este galardón, que se entregará por primeira vez en 2010 para premiar o mellor artigo publicado en 2009, o CIS pretende recoñecer especialmente os artigos de maior orixinalidade, relevancia e calidade metodolóxica publicados anualmente na revista, brindando, ao mesmo tempo, un estímulo aos seus autores para apoiar a difusión da súa actividade investigadora na comunidade científica nacional e internacional e incrementar a visibilidade do seu labor no campo das ciencias sociais.

Aproveitamos tamén para informar de que a REIS foi seleccionada para formar parte dos dous índices de citas internacionais máis prestixiosos: Social Sciences Citation Index, de Thomson Reuters, e Scopus, de Elsevier, o que, ademais de constituír un extraordinario recoñecemento da súa contrastada calidade e relevancia científica, incorpora a revista ao reducido grupo de publicacións españolas admitidas nestes índices de referencia internacional.

Por outra banda, nun estudo recente sobre publicacións periódicas españolas especializadas en ciencias sociais analízase o seu grao de interdisciplinariedade. Os resultados obtidos pola REIS son excelentes, xa que esta ocupa o terceiro posto no conxunto de todos os títulos relacionados coas ciencias sociais e o primeiro entre as revistas de socioloxía e ciencia política:
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/458/470

Ademais, recordamos que a REIS ampliou o acceso gratuíto aos seus artigos, de xeito que só se reserva en exclusiva aos subscritores o acceso aos catro últimos números.

Finalmente, queremos comunicar que, por decisión do seu Consello Editorial, a REIS vai converterse nunha publicación bilingüe. Nestes momentos xa recibe e avalía manuscritos en inglés, e aqueles que obteñan a aprobación do Consello Editorial tamén serán publicados nesta lingua.

arrow_back