arrow_back
 

Contacto

Cubra os seguintes campos para enviar unha consulta
Para enviar debes introducir o seguinte código no campo de captcha.>

Os datos persoais do remitente poderán ser cedidos cando isto sexa necesario para facilitar a contestación

Se a súa petición finalmente é resolta polo departamento de Banco de datos, informámoslle que, en cumprimento coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos van formar parte da nosa base de datos de peticións, cuxa finalidade é o control e a estatística das solicitudes realizadas ao servizo de atención de usuarios do Departamento de Banco de Datos, segundo o establecido na Orde do 23 de novembro de 2001, pola que se regulan os ficheiros automatizados que conteñen datos de carácter persoal que xestiona o Ministerio da Presidencia e Organismos Autónomos adscritos a este. En aplicación do artigo 6 da devandita Lei, dá o seu consentimento expreso para a citada finalidade e, en aplicación do artigo 5, comunícaselle que, se o desexa, pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación ou cancelación previstos na Lei, identificándose e dirixindo un escrito a bancodedatos@cis.es," O/a solicitante coñece e acepta os termos anteriores.

* É necesario cubrir este campo.