Unidade de Apoio

Para o exercicio das súas funcións e actividades, a Presidencia do centro conta coa axuda e asesoramento dunha Unidade de Apoio.

Persoal

arrow_back