Departamento de Publicacións e Fomento da Investigación

As funcións e actividades do Departamento de Publicacións e Fomento da Investigación están divididas en tres áreas: publicacións, fomento da investigación e biblioteca e documentación.

O Servizo de Publicacións orienta boa parte das súas actividades ao servizo da comunidade docente e investigadora española, feito que se reflicte na súa produción editorial. As súas publicacións abranguen, a través de oito coleccións de libros e unha revista, a Revista Española de Investigaciones Sociológicas, os principais campos de interese para o desenvolvemento da Socioloxía e a Ciencia Política.

Dende o Servizo de Fomento da Investigación impúlsase a formación de persoal investigador no ámbito da investigación social e política aplicada, a través dos seus programas de Bolsas a mozos investigadores e investigadoras en ciencias sociais, de axudas á investigación e de formación de posgrao en técnicas de análise social.

Por último, os fondos bibliográficos e documentais serven como apoio ao labor de investigación que desenvolve o persoal do centro e os investigadores en ciencias sociais en xeral. Na súa biblioteca, de acceso público, recóllense máis de 30.000 monografías e máis de 1000 publicacións periódicas.

Persoal

Nomeamento: 12 de julio de 2018
arrow_back