arrow_back
 

Criterios de calidade

As publicacións do CIS cumpren cos criterios de calidade establecidos pola ANECA, a CNEAI e a ANEP.

Nos últimos anos, o Servizo de publicacións do CIS vén aplicando aos seus procesos editoriais os criterios de calidade establecidos pola ANECA, a CNEAI e a ANEP, tanto polo que se refire á súa revista, a REIS, como ás súas distintas coleccións de libros. O feito de que os traballos presentados para a súa publicación superen os rigorosos niveis de esixencia requiridos polos distintos consellos editoriais do CIS é, en si mesmo, unha garantía de calidade.

Consulte os parágrafos pertinentes dos documentos polos que se guían os citados organismos para avaliar a calidade das publicacións científicas:

ANECA

CNEAI

ANEP