arrow_back
 

Estudios postelectorales. Elecciones Generales 1982-1996

Imaxe CD estudios postelectorales 1982

O CIS recompilou nun CD-ROM os estudos postelectorais das eleccións xerais que realizou dende 1982. O seu contido é o seguinte:

 1. Os ficheiros de datos orixinais dos seguintes estudos:
  1. Estudo CIS 1327: Postelectoral elecciones generales 1982
  2. Estudo CIS 1542: Postelectoral elecciones generales 1986 (I)
  3. Estudo CIS 1543: Postelectoral elecciones generales 1986 (II)
  4. Estudo CIS 1842: Postelectoral elecciones generales 1989
  5. Estudo CIS 2061: Postelectoral elecciones generales 1993
  6. Estudo CIS 2210: Postelectoral elecciones generales 1996
 2. Os ficheiros de definición dos datos en SPSS para cada estudo.
 3. Unha aplicación informática, JDS Survey, que permite obter de xeito moi sinxelo:
  1. Literais das preguntas do cuestionario
  2. Distribucións de frecuencias (cunha ou máis variables) e estatísticos.
  3. Gráficos.

Pode Vde. solicitalo a través do impreso de solicitude.

Se necesita máis información pode chamar aos teléfonos de atención ao público do Departamento de Banco de Datos:91 580 76 17 / 22.