arrow_back
 

Espacyo. Opiniones y actitudes de los españoles

Imaxe CD Espacyo

O CD-ROM ESPACYO -Opiniones y actitudes de los españoles- contén dez estudos monográficos do CIS e a aplicación JDS Survey para o tratamento asistido da información almacenada.

A información versa sobre as opinións, as actitudes e os comportamentos dos españois en relación á moda, o deporte, os avances científicos, as preocupacións dos mozos... Con iso o Centro de Investigaciones Sociológicas quere ofrecer unha ferramenta para a aprendizaxe das técnicas aplicadas na investigación social e para a difusión da información almacenada no seu Banco de Datos.

Estes son os estudos que contén o CD-ROM:

Nº ESTUDO TÍTULO Nº CASOS
2123 Estereotipos regionales 2993
2126 La moda como valor de diferenciación social 2481
2198 Hábitos deportivos de los españoles 4271
2203 Perfiles actitudinales en la sociedad española 2492
2209 Ecología y medio ambiente 2488
2213 Actitudes ante los avances científicos y tecnológicos 2552
2214 Actitudes hacia la inmigración 2493
2221 Expectativas y preocupaciones de los jóvenes 2400
2240 Ciudadanos y élites ante la política 2490
2246 La opinión pública ante el proceso de integración europea 2485

 

A través da aplicación informática contida no CD-ROM, poderá obter:

  • táboas con distribucións de frecuencias dunha ou máis variables
  • os estatísticos máis habituais
  • representacións gráficas dos resultados

Pode Vde. solicitalo a través do impreso de solicitude.