arrow_back
 

Arquivo de Notas de Investigación

Estas notas de investigación desenvolven aspectos técnicos ou metodolóxicos comúns a distintos tipos de estudos realizados polo CIS. Cando se trata de aspectos metodolóxicos ou técnicos específicos dun estudo concreto, este tipo de informe pode encontrarse xunto coa documentación específica do estudo, accesible a través do catálogo do Banco de Datos.