Nota de Investigación

Actualización das clasificacións nacionais de ocupación e actividade económica nos datos do CIS
DOCUMENTOS
08-04-2013

Actualizáronse no CIS as dúas clasificacións nacionais estándar que afectan á ocupación e á actividade económica (sector económico) coa introdución da CNO 2011 e da CNAE 2009, respectivamente, para codificar a ocupación e a actividade económica. Tanto unha coma a outra son as adaptacións que fai o INE para España das clasificacións internacionais establecidas por Nacións Unidas e a Comunidade Europea (a través de Eurostat). A CNO-11 é unha adaptación da CIUO-08 (Clasificación Internacional Uniforme de Ocupacións 2008) e a CNAE-09 de NACE 2006 Rev.2.

arrow_back