Nota de Investigación

Índice de Confianza do Consumidor (ICC)
DOCUMENTOS
03-01-2012

O obxectivo do Índice de Confianza do Consumidor (ICC) é anticipar os comportamentos de consumo dos cidadáns, polo que a súa construción se fundamenta principalmente en preguntas sobre as percepcións dos consumidores tanto con relación á evolución económica recente (6 meses), como con respecto á súa potencial evolución no futuro inmediato (6 meses).

O ICC que realiza o CIS e que antes levaba a cabo o Instituto de Crédito Oficial- ten o seu antecedente metodolóxico principal nos elaborados pola Universidade de Michigan e a Conference Board nos Estados Unidos.

arrow_back