arrow_back
 

Indicadores do sistema Goberno/oposición

 

INDICADORES TÁBOAS DE DATOS GRÁFICOS SERIES GRÁFICOS TAXAS SERIES DE BASE METODOLOXÍA
CONFIANZA DO SISTEMA GOBERNO/OPOSICIÓN Indicadores do sistema Goberno/oposición
Ver táboa en formato html. Documento en nova ventá
Simple

Todas
Simple

Todas
-- Ver
LABOR DO GOBERNO Simple

Todas
Simple

Todas
Valoración da xestión do Goberno central
Ver táboa en formato html. Documento en nova ventá
LABOR DO PRIMERO PARTIDO DA OPOSICIÓN Simple

Todas
Simple

Todas
Valoración do labor do primeiro partido da oposición (Goberno central)
Ver táboa en formato html. Documento en nova ventá