arrow_back
 

Erabiltzailearen erregistroa

Sarbide, bete itzazu hurrengo eremu hauek:

 X
X

 

X Eremu hau nahitaez bete behar da.

Erabilera-baldintzak:

Erabiltzaileak berak emandako datuetan oinarrituz lortutako informazioaren fidagarritasun eta zehaztasun maila, bere erantzukizunpean daude betiere.

Deskargatuko diren datuak CISen Copyright eskubideen mende daude, eta, indarreko legerian dauden salbuespenei kalterik egin gabe, ezingo dira kopiatu edo transmititu (bere osotasunean edo zati bat) inolaz ere eta inolako bitarteko elektronikoak erabilita, emandako datuak ezingo dira merkataritza xedeetarako erabili, ezta hirugarren batzuei emateko ere (hedapen prozesuak edozein direla ere) CISek horretarako emandako berariazko baimen edo idatzirik gabe. Horrez gain, erabiltzaileak datuen jatorria zehazteko betebeharra du edozein modutan jendaurrean erabiltzen dituenean.

Datu Pertsonalak Babesteko Abenduaren 13ko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, formulario honetako datuak CISen ardurapeko fitxategi informatikoan sartuko dira, helburu estatistikoetarako bakarrik erabiltzeko, eta, nahi izanez gero, datuen sarrera, zuzenketa, ezerezte eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dira.