Avanç de resultats de l’estudi 3225 Índice de Confianza del Consumidor. Mes de septiembre

Es presenta l’avanç provisional de resultats de l’estudi 3225, Índice de Confianza del Consumidor. Mes de septiembre

NOTA: l'enquesta INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR passa a denominar-se ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR des de l'estudi corresponent al mes de maig de 2018 (estudi CIS 3214).

arrow_back