Avanç de resultats de l’estudi 3220 Índice de Confianza del Consumidor. Mes de julio

Es presenta l’avanç provisional de resultats de l’estudi 3220, Índice de Confianza del Consumidor. Mes de julio

NOTA: l'enquesta INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR passa a denominar-se ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR des de l'estudi corresponent al mes de maig 2018 (estudi CIS 3214).

arrow_back