Avanç de resultats de l’estudi 3003 Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de octubre

Es presenta l’avanç provisional de resultats de l’estudi 3003, Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de octubre