Avanç de resultats de l’estudi 2999 Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de septiembre

Es presenta l’avanç provisional de resultats de l’estudi 2999, Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de septiembre